Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Oferta badawcza.
 • Oferta badawcza

  Badania in vitro z użyciem hodowli komórkowych  Opis badania

  Badania  są przeprowadzane z użyciem hodowli komórkowych: raka jelita grubego, glejaka wielopostaciowego, zdrowych komórek astrogleju,  fibroblastów skóry ludzkiej:
  - ocena cytotoksyczności
  - ocena biosyntezy DNA

  Zastosowanie

  Medycyna, biotechnologia.

  Osoba odpowiedzialna za badanie

  Sylwia Naliwajko

  bromatos@umb.edu.pl

  tel:  85-748-54-69 

  Jednostka przeprowadzająca badanie

  Powrót