Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Oferta badawcza.
 • Oferta badawcza

  Badania ilościowe i jakościowe cząstek  Opis badania

  Pomiary właściwości fizycznych mikroobiektów. Detekcja oparta na nanoporach. Dokładny ilościowy pomiar mikro-cząstek. Pomiary jakościowe z zastosowaniem technik AFM.

  Zastosowanie

  Analiza ilości i rozmiaru cząstek technicznych i biologicznych (komórki bakteryjne), analiza stężenia, potencjału zeta a także interakcji cząstek.

  Pomiary kształtu i topografii powierzchni nano-obiektów.

  Osoba odpowiedzialna za badanie

  Ewelina Piktel

  ewelina.piktel@umb.edu.pl

  tel:  85 748 5483

   

  Piotr Deptuła

  piotr.deptula@umb.edu.pl

  tel:  85 748 5483 

  Powrót