Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Oferta badawcza.
 • Oferta badawcza

  Badania elektrofizjologiczne narządu wzroku  Opis badania

  Badania:

  • ERG: ocena czynności siatkówki w warunkach fotopowych i skotopowych.
  • mfERG: ocena czynności fotoreceptorów w plamce
  • VEP: ocena funkcji nerwu wzrokowego od siatkówki do kory wzrokowej

  Zastosowanie

  Wpływ działania leków na czynność narządu wzroku. Wpływ leczenia operacyjnego na czynność narządu wzroku.

  Osoba odpowiedzialna za badanie

  Łukasz Lisowski

  lisowski@vp.pl

  Jednostka przeprowadzająca badanie

  Powrót