Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Oferta badawcza.
 • Oferta badawcza

  Analiza reologiczna preparatów farmaceutycznych i kosmetycznych  Opis badania

  Badanie polega na pomiarze cech reologicznych, t.j. lepkości dynamicznej, granicy płynięcia czy tiksotropii różnorodnych form farmaceutycznych i kosmetycznych (m.in. kremy, żele, emulsje). Pomiary z wykorzystaniem reometru rotacyjnego typu stożek-płytka wykonywane są zgodnie z zaleceniami farmakopealnymi w warunkach temperatury pokojowej oraz imitującej warunki in vivo.  

  Zastosowanie

   

  Osoba odpowiedzialna za badanie

  katarzyna.winnicka@umb.edu.pl

  Powrót