Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Oferta usługowa.
 • Oferta usługowa

  Badania toksykologiczne w standardzie GLP  Opis usługi

  Badania toksykologiczne w standardzie GLP są przeprowadzane za pomocą:

  • Oceny toksyczności ostrej, podostrej , podprzewlekłej i przewlekłej na gryzoniach (mysz, szczur) przy różnych drogach podania (doustnie, dootrzewnowo, podskórnie, dożylnie i na skórę). 
  • Badania działania drażniącego/żrącego na skórę i badanie działania uczulającego.  

  Zastosowanie

  Ocena toksykologiczna w standardzie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Good Laboratory Practice) jest konieczna do celów rejestracji różnych substancji chemicznych, w tym leków, środków ochrony roślin, dodatków do żywności. 

  Dział gospodarki

  Medycyna doświadczalna

  Cena

  Dane teleadresowe

  Małgorzata Michalina Brzóska

  malgorzata.brzoska@umb.edu.pl 

  Powrót