Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Oferta usługowa.
 • Oferta usługowa

  Ocena farmakokinetyki substancji chemicznych w modelu zwierzęcym  Opis usługi

  Badanie polega na jednorazowym podaniu zwierzęciu określonej dawki badanej substancji. Drogi podania: dożylna, doustna, dożołądkowa, dootrzewnowa i podskórna. Pobranie krwi w różnych punktach czasowych od podania związku do dalszych badań farmakokinetycznych.

  Zastosowanie

  Badanie farmakokinetyki jest wymagane do celów rejestracyjnych substancji chemicznych a zwłaszcza leków.

  Dział gospodarki

  Medycyna doświadczalna

  Cena

  Dane teleadresowe

  Małgorzata Michalina Brzóska

  malgorzata.brzoska@umb.edu.pl 

  Powrót