• Patenty i licencje

  Biomarkery w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej aberracji chromosomowej Zespołu Downa II  Opis patentu

  Przedmiotem wynalazku jest wykorzystanie lipidów  jako biomarkerów w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej aberracji chromosomowej Zespołu Downa, oparte o analizę we krwi. Oznaczanie ich zawartości w osoczu/surowicy może odbywać się dowolną metodą ilościową oznaczania białek tj. ELISA, metody chemiluminescencyjne, różnego rodzaju makro i mikromacierze białkowe oraz szeroko wykorzystywaną w proteomice spektrometrię masową.

  Zastosowanie

  Diagnostyka zespołu Downa oparta o oznaczanie biomarkerów. Taka diagnostyka byłaby szybka, tania, umożliwiałaby diagnostykę u wielu pacjentek jednocześnie, zmniejszyłaby ilośc wykonywanych amniopunkcji czyli nie narażałaby pacjentek na poronienia, obumarcie płodu i stres.

  Ochrona prawna:

  Zgłoszenie patentowe UPRP P.408306

  Dział gospodarki

  Medycyna, Biotechnologia

  Dane teleadresowe

  Biuro Transferu Technologii

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok


  prawe skrzydło Pałacu Branickich

  pietro I, pokój 99

   

  E-mail: bowitt@umb.edu.pl

  Tel./faks: (85) 686 5122

  Powrót