Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Konferencja naukowa "Płuca, serce, stawy" - 25-27 stycznia 2023

  20.01.2023 08:09
  Autor: Administrator UMB

  Szanowni Państwo,

  w imieniu własnym oraz Komitetu Organizacyjnego zapraszamy serdecznie do udziału w Konferencji „Płuca, serce i stawy”, która odbędzie się w Białymstoku w dniach 25-27 stycznia 2023. Konferencja ta jest dedykowana szeroko pojętym nowoczesnym metodom leczenia układowych i zapalnych chorób reumatycznych. Szczególną uwagę chcemy poświęcić powikłaniom płucnym stanowiącym jedną z głównych przyczyn śmiertelności w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej.

  Wczesna diagnostyka powikłań płucnych, właściwa diagnostyka różnicowa i ocena ryzyka progresji choroby oraz leczenie uwzględniające możliwie wszystkie aspekty choroby układowej mają kluczowe znaczenie dla poprawy rokowania i jakości życia naszych chorych. Pojawienie się nowych możliwości terapeutycznych w tym zakresie oraz wdrożenie pierwszego programu lekowego dedykowanego leczeniu śródmiąższowej choroby płuc w przebiegu twardziny układowej dają szansę na skuteczne leczenie powikłań płucnych ale też stawiają przed nami nowe wyzwania medyczne i organizacyjne. Optymalizacja strategii wczesnego rozpoznania powikłań płucnych, wnikliwa diagnostyka różnicowa różnych form zajęcia płuc /lub chorób współistniejących, ocena ryzyka progresji choroby, wybór optymalnego leczenia, współpraca interdyscyplinarna czy wreszcie praktyczne aspekty realizacji programu lekowego dedykowanego śródmiąższowej chorobie płuc w przebiegu twardziny układowej: to kwestie, z którymi musimy się zmierzyć.

  Organizowana przez nas Konferencja ma stać się płaszczyzną do tego rodzaju dyskusji. Oprócz powikłań płucnych planujemy również poruszenie innych, istotnych problemów związanych z leczeniem chorób reumatycznych, takich jak m.in. bezpieczeństwo czy indywidualizacja leczenia.

  Program naukowy Konferencji obejmował będzie, obok wykładów plenarnych, dyskusje „okrągłego stołu” oraz interaktywne warsztaty. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, z udziałem światowej sławy ekspertów zagranicznych oraz wybitnych przedstawicieli polskiej reumatologii, pulmonologii oraz kardiologii.

  Tych z Państwa, którzy nie będą mogli przyjechać do Białegostoku w końcu stycznia zapraszamy do udziału online.

   

   
  Prof. dr hab. med. Otylia Kowal-Bielecka

  Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

   

  Strona internetowa konferencji Płuca, serce, stawy

  Inne konferencje organizowane przez UMB

  Powrót