Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Konkurs otwarty na realizację badań epidemiologicznych

  06.06.2023 09:40
  Autor: BTT

  Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na realizację niekomercyjnych badań epidemiologicznych.

  Głównym celem Konkursu jest zbadanie częstości występowania wielochorobowości, oceny jej wpływu na stan zdrowia polskiej populacji, oceny występujących czynników ryzyka, wykorzystanie narzędzi do modelowania trendów, a także zastosowanie uzyskanej wiedzy do poprawy postępowania profilaktycznego oraz diagnostyczno-terapeutycznego. Niniejszy cel będzie realizowany poprzez rozwój jakościowych badań epidemiologicznych.Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status:

  • niekomercyjnych badań epidemiologicznych, dotyczących prowadzenia obserwacji/analizy/interwencji profilaktycznej wśród osób narażonych na dany czynnik w celu oceny przyczynowo-skutkowej występowania lub rozwoju wielochorobowości bądź też ocenę działań profilaktycznych mających na celu zmniejszenie ryzyka rozwoju wielochorobowości w polskiej populacji;

  i/lub

  • niekomercyjnych badań epidemiologicznych wykorzystujących narzędzia/aplikacje do pogłębionej analizy danych w zakresie stanu zdrowia danej populacji.

  W przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektu badania epidemiologicznego, jako obowiązkowy załącznik do wniosku należy przedstawić schemat protokołu badania epidemiologicznego.

   

  Nabór wniosków w systemie trwa do dnia 4 września 2023 r. do godziny 12:00:59

  Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/

   

  Minimalna wartość Projektu w ramach Konkursu wynosi 5 mln zł, natomiast brak jest limitu związanego z maksymalną kwotą wartości Projektu.

   

  Szczegółowe informacje i regulamin Konkursu znajdują się na stronie ABM ogłasza Konkurs otwarty na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości (ABM/2023/3) - Aktualności - Agencja Badań Medycznych

  Pytania odnośnie składania wniosków w konkursie proszę kierować na adres: epidemiologia@abm.gov.pl

   

  14 czerwca 2023 r. w godzinach 11.00-14.00 planowane jest webinarium online dla potencjalnych Wnioskodawców, podczas którego zostaną zaprezentowane i omówione m.in. podstawowe złożenia Konkursu oraz koszty możliwe do poniesienia w ramach składanych Projektów.  Zapraszamy do zapisu na webinarium po linkiem: Webinarium: Konkurs otwarty na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości (ABM/2023/3) - Agencja Badań Medycznych

   

  Osoby zainteresowane składaniem wniosku w Konkursie prosimy o kontakt z Ośrodkiem Wsparcia Badań Klinicznych UMB najpóźniej do 15 lipca br w celu przedyskutowania założeń i udzielenia w sparcia w pisaniu projektu (owbk@umb.edu.pl, tel. 85 686 53 90).

   

  Powrót