Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Otwarty nabór na Ośrodki Badawcze - LEIA-HF

  22.08.2023 12:09
  Autor: BTT

  NABÓR NA BADACZY I OŚRODKI BADAWCZE

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizacje niekomercyjne badanie kliniczne w ramach projektu finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych pn. LEIA-HF: Levosimendan In Ambulatory Heart Failure Patients.

   

  Zapraszamy do współpracy Badaczy i Ośrodki Badawcze w celu nawiązania współpracy przy realizacji niekomercyjnego badania klinicznego III fazy. Badanie LEIA-HF (LEvosimendan In Ambulatory Heart Failure patients) ma na celu określenie skuteczności powtarzanych wlewów levosimendanu u ambulatoryjnych pacjentów z zaawansowaną skurczową niewydolnością serca. Do badania zrandomizowanych zostanie 350 pacjentów. Czas trwania obserwacji uczestniczek badania wynosi ok. 12 misięcy + opcjonalnie 6-miesięczny okres dodatkowy. Więcej szczegółw dotyczących badania znajduje się na stronie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. LEIA-HF: Levosimendan In Ambulatory Heart Failure Patients. (umb.edu.pl).

   

  Zainteresowane Ośrodki Badawcze prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy: owbk@umb.edu.pl.

   

  Termin zgłoszeń: 25.09.2023

   

  W przypadku pytań dotyczących badania prosimy o kontakt mailowy: owbk@umb.edu.pl.

   

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora,
  1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, adres email: iod@umb.edu.pl,
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Panią/Panem w sprawie nawiązania ewentualnej współpracy przy realizacji niekomercyjnego badania klinicznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przetwarzanie jest bowiem niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym .
  1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych.
  1. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres max. 10 lat od dnia rozliczenia badania.
  1. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych  
  1. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych może skutkować nie nawiązaniem współpracy przy realizacji niekomercyjnego badania klinicznego.
  Powrót