Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej licencji bazy danych EndNote Volume i kursu e-learningowego.
 •   Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej licencji bazy danych EndNote Volume i kursu e-learningowego.
 • Ostatnia zmiana 04.10.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej licencji bazy danych EndNote Volume i kursu e-learningowego

   

  UWAGA!

   

  Kierownicy studiów doktoranckich UMB, 

  Promotorzy prac doktorskich UMB,

  Studenci Studiów Doktoranckich UMB,

   

  Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej licencji bazy danych EndNote Volume i kursu e-learningowego.

   

  EndNote to narzędzie służące do zarządzania bibliografią (gromadzenie informacji bibliograficznych, możliwość załączania pełnych tekstów, tworzenie bibliografii w pracy naukowej wg. formatu wymaganego przez czasopisma). Stworzenie bazy danych skraca czas pozyskiwania informacji, jej sprawniejsze wykorzystanie w pracy naukowo-dydaktycznej oraz pozwala na usystematyzowanie i uporządkowanie posiadanych zasobów dydaktycznych i naukowych.

   

  W celu szybszego nabycia umiejętności posługiwania się programem, zostanie zapewniony kurs e-learningowy przedstawiający podstawowe zasady działania narzędzia.

   

  Otrzymanie licencji zobowiązuje do wzięcia udziału w kursie e-learningowym.

   

  Osoby chętne  prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu IT- Jarosławem Ogonowskim: jaroslaw.ogonowski@umb.edu.pl