Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O Uczelni .
 • Ostatnia zmiana 08.02.2024 przez Administrator UMB

  O Uczelni

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to nowoczesna, prężnie rozwijająca się publiczna Uczelnia wyższa, której misją jest służenie społeczeństwu poprzez nowatorskie kształcenie profesjonalnej kadry medycznej, prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych na najwyższym międzynarodowym poziomie oraz rozwój działalności klinicznej zgodnie z postępem wiedzy medycznej.

  Przedstawiciele władz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.Uczelnia stale inwestuje w rozwój kadry naukowo-dydaktycznej. Naukowcy wyjeżdżają na liczne stypendia, staże, szkolenia, wizyty studyjne w najlepszych ośrodkach na świecie. Corocznie zwiększa się liczba współpracujących z Uniwersytetem Naukowców z zagranicy, reprezentujących dynamicznie rozwijające się światowe ośrodki badawcze. Działania te procentują wzrostem dorobku naukowego pracowników Uczelni.

  Liczba 142 profesorów tytularnych, 166 doktorów habilitowanych i 403 doktorów na 942 nauczycieli akademickich, daje jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w Polsce. Pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku to eksperci w swoich dziedzinach, zasiadający w komitetach naukowych, redakcjach czasopism oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy. Dynamiczna i kreatywna kadra to również ogromny potencjał w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, zarówno naukowych, jak i unijnych oraz w komercjalizacji badań.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest prekursorem i liderem w prowadzeniu prac nad sztuczną inteligencją w medycynie i przyczyniających się do jej rozwoju badań wielkoskalowych obejmujących genomikę, proteomikę, metabolomikę, radiomikę i bioinformatykę. Uniwersytet prowadzi również unikalne w tej części Europy badanie populacyjne obejmujące swoim zasięgiem 10 000 mieszkańców Białegostoku (Badanie Białystok Plus). Realizowane są unikatowe programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej i chorób cywilizacyjnych. Dzięki prowadzonym projektom stworzono unikalną na skalę europejską bazę zawierającą wyniki analizy całego genomu kilkuset pacjentów z chorobami onkologicznymi (m.in. rakiem płuca, rakiem jajnika) i innymi chorobami cywilizacyjnymi (m.in. cukrzycą, otyłością). Uczelnia jest też liderem w wysokiej jakości bankowaniu materiału biologicznego. Zebrane dane służą do stworzenia Polskiej Bazy Medycyny HD, która ma na celu dogłębne poznanie mechanizmów m.in. chorób nowotworowych, chorób sercowo-naczyniowych, metabolicznych i innych oraz wypracowaniu nowych celów terapeutycznych.

  W ciągu ostatnich lat UMB zainwestował w unikatową infrastrukturę badawczą, stworzył multidyscyplinarne zespoły naukowców i wyszkolił najlepszych ekspertów w badaniach innowacyjnych. Dzięki temu uczelnia jest ośrodkiem z największym doświadczeniem w dziedzinie sekwencjonowania genomu w Polsce. Eksperci z UMB zbadali tysiące próbek w analizie wielkoskalowej. Analizie poddawane są nie tylko metabolomy i genomy, ale również dane dotyczące m.in: środowiska, stylu życia, historii rodzinnej, czy reakcji na leczenie.

  Uczelnia współpracuje z kilkudziesięcioma ośrodkami naukowymi na całym świecie, m.in: Hasselt University (Belgia), University of Cambridge (Wielka Brytania), Texas Tech University Health Sciences Center El Paso (USA), CEU San Pablo University (Hiszpania), Universitätsmedizin Greifswald (Niemcy), Shanghai Pulmonary Hospital, Tongji University (Chiny).

  Zapraszamy do obejrzenia filmu o medycynie HD

  Uczelnia dysponuje ultra nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w skład której wchodzą m.in.: Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Centrum Badań Klinicznych, Centrum Medycyny Doświadczalnej, Centrum Badań Innowacyjnych, Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych, Laboratorium Obrazowania Molekularnego oraz Centrum Symulacji Medycznych.

  Potwierdzeniem znaczącej pozycji Uniwersytetu są przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kategorie naukowe (w ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021): najwyższa możliwa A+ w dyscyplinie nauk farmaceutycznych i kategoria A w dyscyplinach: nauki medyczne i nauki  o zdrowiu.  Wynik ten jest jednym z najlepszych wśród wszystkich polskich uczelni. Ponadto UMB, jako jedyna polska uczelnia, zdobył prestiżowy grant na prowadzenie studiów doktoranckich w konkursie COFUND w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Komisji Europejskiej Horyzont 2020. W 2019 roku Uniwersytet zajął  11 miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w konkursie na uczelnię badawczą.

  Aktualnie na 16 kierunkach medycznych studiuje ponad 5800 studentów, w tym  ponad 460 w języku angielskim. Studenci zagraniczni pochodzą m.in. z Norwegii, SzwecjiStudenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Bibliotece., USA, Kanady, Niemiec, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej. W Szkole Doktorskiej i na studiach doktoranckich kształci się 233 doktorantów.

  Zapraszamy na film o English Division

  Pełna oferta edukacyjna UMB to: Analityka Medyczna, Biostatystyka Kliniczna, Dietetyka, Higiena Stomatologiczna, Elektroradiologia, Farmacja, Fizjoterapia, Kosmetologia, Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne i Zdrowie Publiczne oraz studia doktoranckie i podyplomowe.

  Zapraszamy do obejrzenia cyklu filmów o kierunkach UMB

  Absolwenci Uczelni przygotowani są do pracy z pacjentem, w trosce o jego dobro oraz poszanowanie uniwersalnych zasad etycznych, ale też jako przyszli pracownicy nauki zgłębiający tajniki wiedzy, którą potrafią stosować w praktyce.

  Na uczelni działają koła naukowe i organizacje studenckie, w ramach których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w konferencjach naukowych oraz rozwijają swoje zainteresowania.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest otwarty na współpracę z przedsiębiorcami z różnych branż. Naukowcy UMB patentują i komercjalizują wiele wynalazków. Do jednych z ostatnich należą: Medical Honey produkt na bazie ekstraktu propolisu opóźniający rozwój glejaka mózgu, preparat na licencji UMB wzmacniający pszczoły firmy LOB, sztuczna ślina, czy prace nad ekstraktem z grzyba z Puszczy Białowieskiej, który zwalcza raka jelita grubego.

  Rysunek Pałacu Branickich. Widok od strony parku.Siedzibą władz Uczelni jest XVIII-wieczny barokowy Pałac, zwany Wersalem Północy, usytuowany w centrum miasta. W bliskiej odległości znajduje się kampus Uczelni: budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne oraz domy studenta i obiekty sportowe.

  Od lat wszystkie ogólnopolskie rankingi wskazują na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jako najlepszą uczelnię akademicką w tej części Polski.