Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja - Doktoranci.
 • Ostatnia zmiana 02.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja - Doktoranci

  Kryteria rekrutacji:

  • posiadanie statusu doktoranta/doktorantki. Status będzie weryfikowany na podstawie zaświadczenia ze Szkoły Doktorskiej UMB,
  • wykorzystanie nabytych kompetencji w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych na UMB (oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu).

   

  Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostaną przesłane do uczestników/uczestniczek droga mailową.

   

  POWRÓT