Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja - Premium.
 • Ostatnia zmiana 02.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja - Premium

  Kryteria rekrutacji:

  Wybór Liderów Doskonałości Dydaktycznej i Liderów Doskonałości Cyfrowej w ramach nowego konkursu - kryteria konkursowe:
  •    kryterium punktowe (od 0 do 100 pkt):

  • Liderzy Doskonałości Dydaktycznej -  m.in. na podstawie dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć w pracy dydaktycznej, udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne, inicjowania działań projektowych w zakresie dydaktyki;
  • Liderzy Doskonałości Cyfrowej - m.in. na podstawie doświadczenia w wykorzystaniu cyfrowych narzędzi wspierania dydaktyki, doświadczenia w przeprowadzaniu egzaminów/zaliczeń, wykorzystanie narzędzi e-learningu, udziału w rozwijaniu kompetencji z zakresu cyfrowych narzędzi wspierania kształcenia.

   

  Kryteria obligatoryjne:
  •    wskazanie przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu możliwości wykorzystania kompetencji podczas realizacji zajęć dydaktycznych - potwierdzone przez Kierownika Projektu.

   

  Kryteria dodatkowe:
  •    w przypadku większej liczby chętnych będzie liczyła się kolejność zgłoszeń.

   

  Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostaną przesłane do uczestników/uczestniczek drogą mailową.

   

  POWRÓT