Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 2021.05.28 - Szkolenie Prince2 Practitioner.
 • Ostatnia zmiana 15.06.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  2021.05.28 - Szkolenie Prince2 Practitioner

   

  Kolejne ze szkoleń organizowanych dla kadry administracyjnej i zarządzającej UMB.

  Tym razem akredytowane szkolenie PRINCE2® Foundation, na którym zgłębiana jest wiedza z metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają ich prowadzenie i pomagają osiągnąć założone cele.

  Całość kilkudniowego szkolenia kończy się egzaminem.

  Projekt pn. "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" jest realizowany z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój.

   

  POWRÓT