Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja dodatkowa na Szkolenie pn. Szkolenie USG z zakresu zastosowania ultrasonografii w stanach nagłych - szkolenie dla Kadry Dydaktycznej.
 • Rekrutacja dodatkowa na Szkolenie pn. Szkolenie USG z zakresu zastosowania ultrasonografii w stanach nagłych - szkolenie dla Kadry Dydaktycznej.
 • Ostatnia zmiana 10.12.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja dodatkowa na Szkolenie pn. Szkolenie USG z zakresu zastosowania ultrasonografii w stanach nagłych - szkolenie dla Kadry Dydaktycznej

   

  (REKRUTACJA ANULOWANA ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z COVID-19 PO STRONIE WYKONAWCY SZKOLENIA)

   

   

  Rekrutacja uzupełniająca na Szkolenie pn.

   

  Szkolenie USG z zakresu zastosowania ultrasonografii w stanach nagłych - szkolenie dla Kadry Dydaktycznej

   

  Termin rekrutacji: 06 - 28.12.2021

   

  Warsztaty są przeznaczone dla pracowników kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie:

  • protokół FAST - Focused Assessment with Sonography in Trauma.
  • rozszerzony protokół EFAST - Extended Focused Assessment with Sonography in Trauma.
  • protokół RUSH - Rapid Ultrasound in Shock and Hypotension.
  • rozszerzony protokołu RUSH - “Pump-Tank-Pipes”.
  • artefakty w USG płuc – jak powstają, co reprezentują, jak je interpretować.
  • protokół BLUE - Bedside Lung Ultrasound in Emergency.

   

  Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności oraz jakości dydaktyki poprzez przekazywanie wiedzy studentom z zakresu tematycznego poruszanego podczas szkolenia przez uczestników szkolenia.

   

  Część teoretyczna przeprowadzona będzie dla wszystkich uczestników danej tury szkolenia.

  Zajęcia praktyczne będą prowadzone na modelach oraz na symulatorze USG. Zajęcia praktyczne odbędą się w 3-osobowych podgrupach, co umożliwi łatwy dostęp do aparatu USG.

   

  Liczba miejsc: 24

   

  Terminy szkolenia zawarte są w formularzu rekrutacyjnym.

   

  Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikiem nr 1 do Formularza rekrutacyjnego należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UMB (na półce Działu Projektów Pomocowych), ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich, lub włożyć do skrzynki na dokumenty umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro), ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich w godzinach 7:30-15:30 do dn. 28.12.2022 r.

   

  Kontakt:

  • w sprawach organizacji szkolenia: Jacek Bezubik, tel. 85 686 51 40, jacek.bezubik@umb.edu.pl
  • w sprawach rekrutacji: Karolina Cylwik, tel. 85 686 51 77, zpu1@umb.edu.pl

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

  Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego

  Kryteria oceny

   

  Dokumenty projektowe do wglądu:

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu- dane uczestnika

  Załącznik nr 2 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika projektu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika szkolenia