Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rok akademicki 2014-2015.
  • Ostatnia zmiana 11.02.2020 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Rok akademicki 2014-2015

   ROK  AKADEMICKI 2014/2015

   • cały rok akademicki - wolontariat studentek logopedii z fonoaudiologią w Przedszkolu Samorządowym nr 39 w Białymstoku
   • październik 2014/czerwiec 2015 - zajęcia w ramach II edycji  Uniwersytetu Zdrowego Seniora
   • październik 2014/czerwiec 2015 - zajęcia w ramach III edycji  Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka
   • październik 2014/czerwiec 2015 -  Akcja z przedszkolem  Niepublicznym Puchatek pod hasłem „Kim chcę być w przyszłości”, ukazująca różne drogi rozwoju zawodowego i nauczająca szacunku dla każdego pracującego
   • październik 2014/czerwiec 2015 - II edycja akcji Studiuj w UMB, której głównym celem jest zachęcenie młodzieży do studiowania w UMB
   • październik 2014 - AkcjaAdoptuj szkołę” - organizowana wspólnie z Fundacją Redemptoris Missio,  polegająca na wspieraniu, przez  przynajmniej 6 lat,  kwotą  100 zł rocznie, szkoły podstawowej w Kamerunie
   • październik/listopad 2014 - Akcja „Kup Pan szczotkę”, wspólnie z Fundacją Redemptoris Missio - zbiórka  szczoteczek i past do zębów  do Kamerunu
   • 29 październik 2014 - współorganizacja Konferencji  „Opieka nad osobami ze schorzeniami układu nerwowego w Białymstoku - jaka jest?”
   • od listopada 2014 - Wolontariat studentek logopedii z fonoaudiologią w przedszkolu samorządowym nr 39 w Białymstoku
   • listopad/grudzień 2014 - akcja Świąteczna -List do Świętego Mikołaja”  - Spełnianie próśb zawartych w listach do Mikołaja  od podopiecznych Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.
   • listopad/grudzień 2014 - akacja Świąteczna - „Paczka dla pracownika UMB” - jej ideą jest pomoc w organizacji Świąt Bożego Narodzenia najuboższym pracownikom i emerytom UMB
   • od grudnia 2014 - Organizacja na UMB akcji  Fundacji Pomóż IM „Nasercuj się”  - akcja pomocy chorym maluchom poprzez namalowanie np. na swoim policzku serduszka i  wsparcie działania Fundacji symbolicznym datkiem w wysokości 10 zł.
   • 1 grudnia 2014 - Akcja Krajowego Centrum ds. AIDS „ Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™”,  - organizowana na terenie Wydziału Nauk o Zdrowiu wspólnie z Podlaskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,
   • grudzień 2014/kwiecień 2015  - Akcja „Studenckie skrzydła pomocy” we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, związana z udzielaniem pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych osobom zagrożonym bezdomnością
   • styczeń/maj 2015  - III edycja  Zakręconej  akcji - polegającej na   zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań, po napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży  będzie przeznaczony  dla  podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”  oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Odrobina Radości" przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
   • styczeń/czerwiec 2015 - zajęcia w ramach II edycji  Uniwersytetu Zdrowego Seniora
   • styczeń/czerwiec 2015 - zajęcia w ramach III edycji  Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka
   • styczeń/czerwiec 2015 -  Akcja z przedszkolem  Niepublicznym Puchatek pod hasłem „Kim chcę być w przyszłości”, ukazująca różne drogi rozwoju zawodowego i nauczająca szacunku dla każdego pracującego
   • styczeń/czerwiec 2015 - II edycja akcji Studiuj w UMB, której głównym celem jest zachęcenie młodzieży do studiowania w UMB
   • od stycznia 2015 - Akcja „Mam Dziadków, mam Wnuków”
   • styczeń 2015 - rozpropagowanie na UMB kampanii  „Pomagaj Ukrainie” organizowanej przez Koalicję organizacji akademickich i pozarządowych. Organizatorzy (Fundacja „Nasz Wybór”, Studenckie Biuro Wolontariatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, akademickie Stowarzyszenie „ProCollegio” i Fundacja Fundusz Pomocy Studentom we współpracy z Estońskim Centrum dla Uchodźców chcą pomóc wymuszonym przesiedleńcom w Ukrainie, w regionie sąsiadującym z obwodami Donieckim i Ługańskim.
   • 21 styczeń 2015 - udział w X Targach Edukacyjnych
   • styczeń/luty 2015 - Akcja „Ołówek dla Afryki” organizowana wspólnie z Fundacją „Redemptoris Missio”, a której celem jest zbiórka przyborów szkolnych, głownie ołówków i długopisów, dla afrykańskich dzieci.
   • styczeń/marzec 2015 - Konkurs Na  Asystenta  Roku
   • styczeń/marzec 2015 - Konkurs Na  Najsympatyczniejszego Studenta  Roku
   • styczeń/marzec 2015 - cykl wykładów edukacyjnych dla osób niesłyszących zrzeszonych w Stowarzyszeniu Migiem, na temat :alergii, żywienia w chorobach nowotworowych, chorobach reumatycznych, zasady prawidłowej interpretacji etykiet spożywczych.
   • styczeń/kwiecień 2015   - Akcja „Nie bądź obojętny” we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, związana z udzielaniem pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych osobom zagrożonym bezdomnością
   • 5 marzec 2015 - Bezpłatny kurs wolontariatu organizowany wspólnie z Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku
   • 12 marzec 2015 - szkolenie dla studentów „Badania ankietowe (na przykładzie badań budżetów gospodarstw domowych)”  - wspólnie z Urzędem Statystycznym
   • 12 marzec 2015 - szkolenie dla studentów -„Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
   • 19 marzec 2015 - szkolenie dla studentów „Organizacja badań statystycznych – PBSSP” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
   • 26 marzec 2015 - szkolenie dla studentów - Spisy powszechne jako źródło wiedzy o społeczeństwie i rolnictwie”  - wspólnie z Urzędem Statystycznym
   • 27 marzec 2015 - Zajęcia edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania w kl. 0-III i kl. IV-VI w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej w ramach Dnia Profilaktycznego
   • Kwiecień 2015 - Charytatywna Akcja Wielkanocna
   • 2 kwiecień 2015szkolenie dla studentów „Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
   • 9 kwiecień 2015 - szkolenie dla studentów „Rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
   • 14 kwiecień 2015 - szkolenie dla członków SKN Wydziału Nauk o Zdrowiu nt.  Zarządzanie czasem prowadzone przez Sylwię Tetlę - trenera biznesu
   • 15 kwiecień 2015 -- szkolenie dla członków SKN Wydziału Nauk o Zdrowiu nt.  Self-coaching - odkryj własny potencjach, prowadzone przez Sylwię Tetlę - trenera biznesu
   • 16 kwiecień 2015- szkolenie dla studentów „ REGON i TERYT - rejestry urzędowe prowadzone przez statystykę publiczną” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
   • 23-26 kwiecień 2015 -   współorganizacja VII  Podlaskiej  Międzynarodowej Konferencji  Naukowo-Szkoleniowej „15 Lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej” , Białystok  23-26 maja 2015   oraz X Międzynarodowej  Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross
   • kwiecień/maj  2015 - organizacja akcji promocyjnych w stowarzyszeniu Migiem
   • „Dolegliwości bólowe kręgosłupa"
   • „Fizykoterapia i co dalej?”
   • „Masaż”
   • „Dolegliwości bólowe kręgosłupa”
   • „Uzdrowiska w Polsce”
   • „Aktywność ruchowa” w połączeniu z ćwiczeniami
   • 29 kwiecień 2015 -  stoiska profilaktyczne w ramach plenerowego spotkania integracyjnego pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 z seniorami z dzielnicy Nowe Miasto
   • 12 maj 2015 - Charytatywny Koncert na rzecz Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej połączony z Galą Wręczenia Nagród Asystentowi Roku I  Najsympatyczniej-szemu Studentowi
   • 20 maj 2015 - Dzień Otwarty UMB
   • 24 maj 2015 - Dzień Akademicki
   • 25 maj 2015 -  Dzień dla zdrowia  w  sklepie Pod Wiatrakiem prowadzonym przez Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven
   • maj/czerwiec 2015- szkolenia z zakresu zasad pierwszej pomocy dla  młodzieży gimnazjalnej
   • 14 czerwiec 2015- stoisko prozdrowotne w ramach Festynu Rodzinnego podsumowującego V Edycje Pól Nadziei oraz Ekiden - Sztafety maratońskiej Pomóżmy Razem! Organizowanej na rzecz Fundacji "Pomóż Im" Hospicjum dla Dzieci.
   • Sierpień 2015  - akcja  Wyprawka od serca dla podopiecznych Fundacji „Pomóż Im”, zbiórka przyborów szkolnych