Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka wykładów i ćwiczeń.
 • Ostatnia zmiana 29.02.2024 przez Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

  Tematyka wykładów i ćwiczeń

  WYKŁADY Z PRODEUTYKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

  Prowadzone są przez Klinikę Hematologii i Chorób Wewętrznych

   

  CWICZENIA W KLINICE REUMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH:

   

  Tematy zajęć:

  1. Schemat wywiadu.

  2.Dolegliwości ogólne.

  3.Dolegliwości ze strony układu krążeniowo -oddechowego.

  4.Dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

  5.Dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego i kostno-stawowego.

  6. Badanie ogólne pacjenta. Badanie głowy i szyi.

  7. Badanie ogólne klatki piersiowej, badanie układu oddechowego.

  8. Badanie serca i naczyń obwodowych.

  9. Badanie ogólne brzucha, badanie wątroby. Badanie śledziony, jelit, badanie per rectum.

  10.Badanie układu moczowo-płciowego. Badanie układu kostno-stawowego.

  11.Samodzielne opracowanie historii choroby – wywiad, badanie przedmiotowe, ustalenie wstępnej diagnozy, zaproponowanie badań dodatkowych, obserwacja  chorych., różnicowane i leczenie.

  12. Samodzielne opracowanie historii choroby – wywiad, badanie przedmiotowe, ustalenie wstępnej diagnozy, zaproponowanie badań dodatkowych, obserwacja  chorych., różnicowane i leczenie - cd.

  13.Podstawy elektrokardiografii, demonstracja typowych krzywych ekg w zawale mięśnia sercowego,  zaburzeniach rytmu i przewodnictwa.

  14. Demonstracja przypadków ze szczególnym uwzględnieniem zmian w badaniu przedmiotowym.

  15. Zaliczenie ćwiczeń.

   

  Literatura:

  "Przewodnik Batesa po badaniu przedmiotowym i podmiotowym" Lynn S. Bickley, MD. Redaktorzy naukowi wydania polskiego:Z. Gaciong, P. Jędrusik

  „Zarys ogólnej diagnostyki lekarskiej” W. Orłowski

  „Choroby wewnętrzne” A. Szczeklik

   

  Warunki zaliczenia bloku ćwiczeniowego:

  Studentów obowiązyje przygotowanie materiału na planowane ćwiczenia. Przygotowanie do ćwiczeń oceniane jest poprzez czynny udział w zajęciach/ sprawdzian ustny/pisemny.

  W trakcie bloku ćwiczeniowego wymagane jest przygotowanie historii choroby i dyskusja nad przypadkiem klinicznym