Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Działalność naukowa.
 • Ostatnia zmiana 16.01.2023 przez Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci

  Działalność naukowa

   

   

  Aktualna działalność naukowa

   

  • etiologia i patofizjologia zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci
  • choroby odkleszczowe u dzieci
  • choroby pasożytnicze: toksokaroza w populacji dziecięcej
  • epidemiologia i etiopatogeneza ostrych biegunek infekcyjnych u dzieci
  • flora bakteryjna przewodu pokarmowego u dzieci, antybiotykooporność
  • zakażenia szpitalne w szpitalu dziecięcym, higiena rąk
  • zakażenia wrodzone: toksoplazmoza, cytomegalia

   

  Najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia

   

  • określenie czynników wpływających na funkcjonowanie barier mózgowych w przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
  • oszacowanie narażenia na infestację Toxocara w naszym regionie
  • stwierdzenie utrzymującego się wysokiego odsetka zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego u dzieci z uwzględnieniem zmian w dominującej florze jelitowej
  • monitorowanie aktualnej lekowrażliwości patogenów jelitowych ze wskazaniem zaleceń do leczenia empirycznego
  • wykazanie nadużywania antybiotyków w leczeniu ambulatoryjnym ostrych biegunek infekcyjnych u dzieci z naszego regionu

  web site traffic statistics