Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. STER Stypendia Doktorskie dla cudzoziemców (NAWA).
 • Ostatnia zmiana 23.10.2018 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  STER Stypendia Doktorskie dla cudzoziemców (NAWA)

  Informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w ramach programu STER Stypendia Doktorskie dla cudzoziemców. Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą kształcenie doktorantów, mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany studentów lub doktorantów. Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie szkół doktorskich poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty skierowanej do zagranicznych kandydatów do szkół doktorskich prowadzonych przez polskie instytucje.

   

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansuje wybrane, najwyżej ocenione, projekty, które przewidują wypłatę stypendiów za najlepsze wyniki / osiągnięcia naukowe dla maksymalnie 50% doktorantów zagranicznych, realizujących wybrany program kształcenia oraz realizację działań, mających na celu pozyskanie doktorantów zagranicznych, którzy rozpoczną kształcenie w ramach wybranego programu.

   

  Kwota finansowania przeznaczona na realizację projektu wynosi maksymalnie 1 250 000 zł, z czego nie więcej niż 1 000 000 zł można przeznaczyć na stypendia dla doktorantów zagranicznych (kwota miesięcznego stypendium dla jednej osoby wynosi 5.000,00 zł.), a nie więcej niż 250 000 zł można przeznaczyć na realizację działań związanych z pozyskaniem zagranicznych doktorantów.

  Realizacja pojedynczego Projektu może trwać od 2 do 4 lat i 2 miesięcy, tj. od 24 do 50 miesięcy, w okresie pomiędzy 1 maja 2019 roku a 30 czerwca 2023 roku.

   

  Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 3 wnioski w naborze, z zastrzeżeniem, że każdy z wniosków dotyczy kształcenia doktorantów w innej dyscyplinie. W przypadku złożenia więcej niż 1 wniosku dla 1 dyscypliny, do oceny zostanie przekazany pierwszy, liczony według czasu złożenia w systemie teleinformatycznym NAWA.

   

  Nabór wniosków trwa do 14 grudnia 2018 roku do godz. 15:00

   

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej:

  LINK

   

  Informacje o programie

   

  W przypadku Państwa zainteresowania aplikowaniem w konkursie lub potrzebą uzyskania dodatkowych informacji od przedstawiciela NAWA, uprzejmie proszę o kontakt z Panem mgr inż. Łukaszem Lepionka z Działu Projektów Pomocowych, tel. (85) 686 - 51 - 76, e-mail: lukasz.lepionka@umb.edu.pl