Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematy zajęć.
 • Ostatnia zmiana 29.09.2022 przez Zakład Ortodoncji

  Tematy zajęć

   

  Tematy ćwiczeń Higiena Stomatologiczna III rok

  1. Organizacja pracy w gabinecie ortodontycznym- przygotowanie stanowiska pracy, zasady BHP. Ergonomia pracy.
  2. Prowadzenie dokumentacji medycznej w gabinecie ortodontycznym(fotografie zewnątrz i wewnątrzustne, zdjęcia rtg, modele diagnostyczne, fazowe, końcowe)
  3. Aseptyka i antyseptyka w gabinecie ortodontycznym
  4. Wywiad i badanie pacjenta (diagramy zębowe)
  5. Wyciski na modele diagnostyczne, fazowe, końcowe
  6. Wykonywanie fotografii zewnątrz i wewnątrzustnych.
  7. Zabiegi higienizacyjne u pacjenta ortodontycznego, instruktaż higieny w okresie leczenia i retencji
  8. Narzędzia i materiały w gabinecie ortodontycznym
  9. Diagnostyka w gabinecie ortodontycznym (klasyfikacja wad zgryzu)
  10. Mioterapia
  11. Planowanie leczenia ortodontycznego: aparaty zdejmowane, aparaty stałe cienko i grubołukowe.
  12. Leczenie zespołowe pacjenta ortodontycznego
  13. Asysta czynna i bierna
  14. Wizyty awaryjne u pacjenta ortodontycznego
  15. Zajęcia e-learningowe

  Zaliczenie ćwiczeń.