Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Informacja o możliwości zgłaszania niezgodności dot. KPON.
 • Ostatnia zmiana 04.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Informacja o możliwości zgłaszania niezgodności dot. KPON

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczął realizację projektu pn. "Od Adepta do Lidera - program rozwoju kompetencji i kwalifikacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

  W związku z powyższym uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjanta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. 
  Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

  • poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,
  • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres skrytki: /MIR/SkrytkaESP) lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (adresy skrytek: /NCBiR/default; /NCBiR/esp oraz /NCBiR/SkrytkaESP)