Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenie w zakresie metodyki nauczania akademickiego.
 • Ostatnia zmiana 04.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Szkolenie w zakresie metodyki nauczania akademickiego

  Szkolenie w zakresie metodyki nauczania akademickiego będzie prowadzone w 3. edycjach: 2024/25,2025/26, 2026/27. W każdej edycji zostaną utworzone 3 grupy uczestników/czek. Każda z grup będzie liczyła do 11 osób.

  Czas trwania szkolenia: 32 godziny dydaktyczne.

  Warsztat zostanie przeprowadzony w formie stacjonarnej, w sali szkoleniowej UMB.

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

   

  Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  • kreatywne tworzenie strategii zajęć,
  • nowoczesne metody i techniki kształcenia,
  • active learning w praktyce,
  • wykorzystanie studium przypadku,
  • metodologia budowania studium przypadku,
  • propozycje technik i narzędzi dydaktycznych,
  • sposoby oceniania efektów uczenia się opanowanych metodami aktywizującymi.

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w szkoleniu zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  POWRÓT