Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenie w zakresie podstaw przygotowywania i realizacji zajęć dydaktycznych.
 • Ostatnia zmiana 04.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Szkolenie w zakresie podstaw przygotowywania i realizacji zajęć dydaktycznych

  Forma szkolenia: zdalne (e-learning asynchroniczny) udostępnione na platformie edukacyjnej Blackboard.  

  Liczba godzin szkolenia: 4

  Termin udostępnienia szkolenia: październik 2025r. 

  Każdy/a uczestnik/czka łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, opcjonalnie słuchawki. Pozostałe informacje związane ze szczegółowym zakresem szkolenia, zasadami rekrutacji oraz warunkami udziału w szkoleniu zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  POWRÓT