Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenie z zakresu umiejętności społecznych, komunikacji interpersonalnej w pracy trenera/trenerki kadry dydaktycznej.
 • Ostatnia zmiana 05.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Szkolenie z zakresu umiejętności społecznych, komunikacji interpersonalnej w pracy trenera/trenerki kadry dydaktycznej

  Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej w pracy trenera/trenerki kadry dydaktycznej będzie prowadzone w roku akademickim 2025/26. Zostaną utworzone 2 grupy uczestników/czek. Każda z grup będzie liczyła 10 osób.

  Czas trwania szkolenia: 40 godzin dydaktycznych.

  Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie stacjonarnej, w sali szkoleniowej UMB.

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

   

  Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  • planowanie, przygotowanie, organizacja oraz ewaluacja szkoleń dla kadry dydaktycznej,
  • psychospołeczne aspekty pracy szkolen./trenersk. (w tym m.in. umiejętności komunikacyjne, radzenie sobie z emocjami, autoprezentacja, proces grupowy, motywowanie uczestników).

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w szkoleniu zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  POWRÓT