Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! OSTATNIA REKRUTACJA na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Szkolenie USG z zakresu zastosowania ultrasonografii w stanach nagłych.
 • UWAGA! OSTATNIA REKRUTACJA na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Szkolenie USG z zakresu zastosowania ultrasonografii w stanach nagłych.
 • Ostatnia zmiana 11.04.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! OSTATNIA REKRUTACJA na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Szkolenie USG z zakresu zastosowania ultrasonografii w stanach nagłych

   

   

  OSTATNIA

   

  rekrutacja uzupełniająca na Szkolenie pn.

   

  Szkolenie USG z zakresu zastosowania ultrasonografii w stanach nagłych - szkolenie dla Kadry Dydaktycznej

   

  Termin rekrutacji: 11.04.2022 – 22.04.2022

   

  Warsztaty są przeznaczone dla pracowników kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie:

  • protokół FAST - Focused Assessment with Sonography in Trauma.
  • rozszerzony protokół EFAST - Extended Focused Assessment with Sonography in Trauma.
  • protokół RUSH - Rapid Ultrasound in Shock and Hypotension.
  • rozszerzony protokołu RUSH - “Pump-Tank-Pipes”.
  • artefakty w USG płuc – jak powstają, co reprezentują, jak je interpretować.
  • protokół BLUE - Bedside Lung Ultrasound in Emergency.

   

  Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności oraz jakości dydaktyki poprzez przekazywanie wiedzy studentom z zakresu tematycznego poruszanego podczas szkolenia przez uczestników szkolenia.

   

  Wykonawcą szkolenia jest Górnośląska Szkoła Ultrasonografii z Chorzowa (gsusg.pl)

   

  Szkolenie odbędzie się w Białymstoku w miejscu wskazanym przez wykonawcę.

   

  Część teoretyczna przeprowadzona będzie dla wszystkich uczestników danej tury szkolenia.

   

  Zajęcia praktyczne będą prowadzone na modelach oraz na symulatorze USG. Zajęcia praktyczne odbędą się w 3-osobowych podgrupach, co umożliwi łatwy dostęp do aparatu USG.

   

  Dostępny termin szkolenia: 10-11.05.2022

   

  Formularz rekrutacyjny wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UMB (na półce Działu Projektów Pomocowych), ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich, lub włożyć do skrzynki na dokumenty umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro), ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich w godzinach 7:30-15:30 do dn. 22.04.2022 r.

   

  Kontakt:

  • w sprawach rekrutacji: Karolina Cylwik, tel. 85 686 51 77, zpu1@umb.edu.pl
  • w sprawach organizacji szkolenia: Jacek Bezubik, tel. 85 686 51 40, jacek.bezubik@umb.edu.pl

   

  Dokumenty do pobrania :

   

  _________________________

   

  Do wglądu:

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu - dane uczestnika

  Załącznik nr 2 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika projektu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu – oświadczenie uczestnika szkolenia