Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca - Język angielski w zawodzie Analityka Medycznego.
 • UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca - Język angielski w zawodzie Analityka Medycznego.
 • Ostatnia zmiana 02.11.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca - Język angielski w zawodzie Analityka Medycznego

   

  UWAGA! STUDENTKI I STUDENCI   IV i V ROKU

   

  KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA

   

   

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach językowych!

   

  UWAGA, ZMIANA!!! Zajęcia w ramach szkolenia odbędą się w formie ONLINE.

   

  Szkolenie: „Język angielski w zawodzie analityka medycznego”

  Kto: studenci IV i V roku Analityki medycznej

  Liczba godzin: 45 godz./gr.

  Forma zajęć: online

  Planowany termin rozpoczęcia kursów: IV i V rok – I semestr roku akademickiego 2021/2022

  Uwaga! W szkoleniu nie mogą brać udziału osoby, które skorzystały z tego kursu w roku ubiegłym!


  Formularz oceny (do wglądu) – Analityka medyczna

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji przeprowadzanym przez Biuro Karier UMB.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do dnia 10.11.2021 do Działu Projektów Pomocowych UMB:

  • za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
  • lub włożyć do skrzynki na dokumenty umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro).

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Karolina Cylwik

  tel.: 85 686-51-77, e-mail: zpu1@umb.edu.pl.

   

  W przypadku problemów z dostarczeniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

   

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny - Analityka medyczna

   

  Dokumenty projektowe:

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu