Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca na szkolenia dla Kadry Administracyjnej - Prince2 Foundation.
 • UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca na szkolenia dla Kadry Administracyjnej - Prince2 Foundation.
 • Ostatnia zmiana 03.09.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca na szkolenia dla Kadry Administracyjnej - Prince2 Foundation

   

  Zapraszamy na szkolenie dla Kadry Administracyjnej - Prince2 Foundation

   

  ZAPROSZENIE

  dla kadry administracyjnej i zarządzającej UMB do udziału w szkoleniu:

   

  PRINCE2 Foundation

   

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów realizowanych w UMB. Uczestnicy zapoznają się z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodykę PRINCE2®, powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami.

   

  Celem akredytowanego szkolenie PRINCE2® Foundation jest przekazanie podstawy metod zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu. Zwiększa to szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomaga w kontrolowany sposób prowadzić projekt.

   

  Szkolenie w wymiarze 24 godzin edukacyjnych trwa 3 dni i realizowane będzie (w każdym dniu szkoleniowym) w godzinach 8.00 – 14.30.

  Szkolenie kończy się egzaminem na poziomie Foundation.

   

  Termin szkolenia:

  17-18-19 września

   

  W przypadku zgłoszenia się zbyt dużej liczby osób decyduje data dostarczenia formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu.

   

  Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona, pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają osoby z Jednostek, które zgłosiły swoje zapotrzebowanie na szkolenie na etapie przygotowania projektu.

   

  Miejsce szkolenia: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

  Informujemy, że na IV kwartał br. planowane jest kolejne szkolenie w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodykę PRINCE2® - PRINCE2® Practitioner kończące się certyfikowanym egzaminem. Warunkiem udziału w szkoleniu PRINCE2 Practitioner będzie ukończenie i zdanie egzaminu na poziomie PRINCE2 Foundation.

   

  Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń: Marek Sokołowski (tel: 85 748 56 50)

   

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 08.09.2020 r., osoba do kontaktu, w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz zgłoszeniowy – Foundation

   

  Dokumenty projektu:

  Regulamin projektu

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu