Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! Szkolenia językowe dla Studentów oraz Studentek kierunku Kosmetologia.
 • UWAGA! Szkolenia językowe dla Studentów oraz Studentek kierunku Kosmetologia. UWAGA! Szkolenia językowe dla Studentów oraz Studentek kierunku Kosmetologia
 • Ostatnia zmiana 18.02.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! Szkolenia językowe dla Studentów oraz Studentek kierunku Kosmetologia

   

  UWAGA STUDENCI   KIERUNKU KOSMETOLOGIA

  II roku studiów I stopnia

  III roku studiów I stopnia

  II roku studiów II stopnia

   

  Zapraszamy do udziału w szkoleniach językowych!

   

  Szkolenie: „Język angielski w zawodzie kosmetologa”

  Kto: studenci II roku I st., III roku I st. i II roku II st. Kosmetologii

  Limit osób: 34 (3 grupy po maksymalnie 12 osób)

  Liczba godzin: 45 godzin / grupę

   

  Zajęcia będą się odbywały w salach UMB. Planowany termin kursu: marzec – czerwiec 2020.

   

  Formularz oceny

   

  W przypadku osób, które nie posiadają certyfikatu potwierdzającego poziom znajomości języka angielskiego, konieczne będzie wypełnienie testu poziomującego. Link do strony z testem online rozesłany zostanie mailowo, po zakończeniu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych.

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji przeprowadzanym przez Biuro Karier UMB.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć osobiście do Działu Projektów Pomocowych do pokoju nr 110/222 w dniach od 18 do 28 lutego 2020 w godzinach 7:30-15:00, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik, e-mail: karolina.cylwik@umb.edu.pl, tel.: 85 686-51-77.

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

   

  Dokumenty projektowe:

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu