Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warsztaty z zakresu motywowania studentów/studentek.
 • Ostatnia zmiana 04.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Warsztaty z zakresu motywowania studentów/studentek

  Warsztaty z zakresu motywowania studentów/studentek będą prowadzone w roku akademickim 2026/27, w jednej 10-osobowej grupie.

  Czas trwania warsztatów: 16 godzin dydaktycznych.

  Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej, w sali szkoleniowej UMB.

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

   

  Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach warsztatów:

  • umiejętność wzbudzania i utrzymywania/rozwijania zaangażowania studentów/studentek;
  • projektowanie i wdrażanie systemów motywacyjnych w pracy ze studentami/studentkami;
  • rozumienie podstawowego neuronaukowego procesu uczenia się i motywacji.

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w warsztatach zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  POWRÓT