Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wdrożenie modeli zarządzania jakością w UMB.
 • Wdrożenie modeli zarządzania jakością w UMB. Pałac Branickich. Widok od strony wjazdu. Flaga Unii Europejskiej.
 • Ostatnia zmiana 27.04.2018 przez Administrator UMB

  Wdrożenie modeli zarządzania jakością w UMB

   

  Projekt pn. „Wdrożenie modeli zarządzania jakością w UMB”
  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
  Europejskiego Funduszu Społecznego


  Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Szkolnictwo wyższe i nauka
  Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
  Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

   

  Głównym celem projektu jest poprawa jakości zarządzania oraz jakości kształcenia w UMB poprzez wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania oraz modelu zarządzania jakością kształcenia w zakresie określania profilu absolwenta i ustalania ścieżki kształcenia

  Realizowane zadania:
  1.    Wdrożenie modelu ramowego procesów zarządzania UMB – zintegrowany informatyczny system zarządzania (okres realizacji zadania: 01.10.2013-30.09.2015)
  •    W ramach zadania zostanie wdrożonych 6 modeli zarządzania w oparciu o Zintegrowany Informatyczny System Zarządzania (ZISZ). W skład modeli wejdą następujące obszary:
  - Model zarzadzania finansami
  - Model zarządzania majątkiem
  - Model zarzadzania kadrami
  - Model zarządzania gospodarką materiałową
  - Model zarządzania badaniami naukowymi
  - Model zarzadzania organizacja dydaktyki

  2.    Wdrożenie we współpracy z pracodawcami modelu zarzadzania jakością kształcenia (okres realizacji zadania: 01.10.2013-31.03.2015)
  •    W ramach zadania zostaną zweryfikowane procedury dotyczące funkcjonowania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia  Jakości Kształcenia (ZiDJK), 3 Wydziałowych Zespołów ds. ZiDJK oraz grup roboczych ds. . ZiDJK. Efektem prac będzie wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia potwierdzone Uchwałą Senatu.

  Okres realizacji projektu: 01.10.2013r. – 30.09.2015r.

  Biuro Projektu: Dział Projektów Pomocowych UMB