Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyniki rekrutacji - Język angielski w zawodzie analityka medycznego.
  • Wyniki rekrutacji - Język angielski w zawodzie analityka medycznego.
  • Ostatnia zmiana 27.11.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

    Wyniki rekrutacji - Język angielski w zawodzie analityka medycznego

     

    Lista studentów zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu do pobrania tutaj.