Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenie z języka angielskiego - kadra administracyjna.
 • Zaproszenie na szkolenie z języka angielskiego - kadra administracyjna.
 • Ostatnia zmiana 04.10.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenie z języka angielskiego - kadra administracyjna

   

   

  ZAPROSZENIE

   

  do udziału w szkoleniu pn.

   

  Kurs języka angielskiego dla kadry administracyjnej UMB

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników Kadry administracyjnej UMB do udziału w kursie języka angielskiego, realizowanego w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku".

  Kurs przeznaczony jest dla kadry administracyjnej UMB w zakresie języka angielskiego ogólnego i zawierać będzie w szczególności tematykę  związaną z rozwojem umiejętności językowych koniecznych do kontaktu ze studentami/klientami anglojęzycznymi oraz prowadzenia korespondencji w języku angielskim. Uczestnicy kursu, którzy osiągną najlepsze wyniki będą mieli możliwość uzyskania Certyfikatu potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (lub wyższym), zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego Rady Europy.

  Kurs realizowany będzie w ramach grup utworzonych tylko z pracowników UMB w jednej ze Szkół językowych na terenie miasta Białystok. Szczegóły lokalizacji zostaną podane po zakończeniu postępowania przetargowego jednakże firma realizująca szkolenie musi być zlokalizowana w odległości nie większej niż 2 km od siedziby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Szkolenie realizowane będzie w trzech rocznych edycjach (I edycja 2018/2019, II edycja 2019/2020, III edycja 2020/2021) i zakłada utworzenie w każdej edycji grup (maksymalnie 12 osobowych) realizujących po 140 godzin lekcyjnych. Każdy uczestnik kursu może wziąć udział w dowolnej liczbie edycji. Terminy zajęć ustalone będą z wyłączeniem okresów wakacyjnych.

  Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne, w dniach od poniedziałku do piątku, wg zasady że jedne zajęcia dla każdej grupy odbędą się w godzinach 7.30-9.00, a drugie innego dnia po godzinie 16.00. Szczegółowe terminy zajęć dla poszczególnych grup ustalone zostaną po określeniu składu osobowego grup.

  Szkolenie rozpocznie się testem poziomującym określającym wyjściowy poziom znajomości języka angielskiego i pozwoli na utworzenie grup zbliżonych poziomowo.

  Zapraszamy do zgłaszania uczestników dla których planowany był udział w kursie na etapie powstawania projektu oraz, które chciałyby rozpocząć naukę od bieżącego roku akademickiego (z zastrzeżeniem że w kolejnych latach może nie być grup poczatkujących).

   

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny (<- kliknij tutaj) należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 24.10.2018, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 40)

   

   

   

  Kurs odbywa się w ramach projektu "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku"  dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.