Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na cykl szkoleń dla studentów IV roku studiów kierunku Fizjoterapia.
 • Zaproszenie na cykl szkoleń dla studentów IV roku studiów kierunku Fizjoterapia.
 • Ostatnia zmiana 16.11.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na cykl szkoleń dla studentów IV roku studiów kierunku Fizjoterapia

   

   

  UWAGA

  STUDENCI oraz STUDENTKI

  KIERUNKU FIZJOTERAPIA

  IV ROK

   

  Rusza rekrutacja na cykl interesujących szkoleń, które realizowane są w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”.

   

  Cykl obejmuje następujące formy wsparcia:

   

   • zajęcia warsztatowe „Aktualne modele pracy fizjoterapeutycznej oparte na zasadach EBP pracy z pacjentem onkologicznym” – cz. 1 oraz cz. 2

   

  Efektem warsztatów będzie m. in.:

   • Rozwój wiedzy interdyscyplinarnego i wielokierunkowego podejścia do problemu pacjenta.
   • Poznanie aspektów dentystycznych w postępowaniu fizjoterapeutycznym z pacjentem.
   • Rozpoznanie konieczności poprawy funkcji kręgosłupa szyjnego.
   • Rozpoznanie problematyki i ukierunkowania terapii objawów (szumy uszne, szyjne bóle głowy, neuralgie, dysfunkcje czaszkowo-żuchwowe, pourazowe dysfunkcje w obrębie twarzoczaszki i ból).

   

   • zajęcia warsztatowe „Rozwój umiejętności informatycznych”

   

  Efektem warsztatów będzie:

   • Umiejętność tworzenia bibliografii załącznikowej z wykorzystaniem narzędzia EndNote Web
   • Umiejętność wyszukiwania informacji w bazach bibliograficznych
   • Umiejętność tworzenia bibliografii załącznikowej według stylu wymaganego przez czasopismo lub pracę naukową
   • Umiejętność ocenienia wiarygodności źródeł informacji

   

   • dwie wizyty studyjne w gabinecie rehabilitacyjnym
   • wizyta studyjna w sanatorium

   

  UWAGA! Zgłaszając się do udziału uczestnicy zobowiązani są do wzięcia udziału we wszystkich wymienionych powyżej formach wsparcia.

   

  Kwestionariusz punktowy do pobrania tutaj.

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji przeprowadzanym przez Biuro Karier UMB.

   

  Skan wypełnionego formularza rekrutacyjnego oraz zaświadczeń należy przesłać na adres zpu1@umb.edu.pl do 30 listopada.

   

  Osoby do kontaktu:

  W zakresie realizacji wsparcia: Katarzyna Gryko, e-mail: katarzyna.gryko@umb.edu.pl, tel: 85 686-50-02)

  W zakresie rekrutacji: Karolina Cylwik, e-mail: karolina.cylwik@umb.edu.pl, tel: 85 686-51-77)

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

   

  Dokumenty projektowe:

  Regulamin uczestnictwa w projekcie (UWAGA! Zmiana z dnia 10.11.2020)

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu