Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Tworzenie artykułów (prac) naukowych.
 • Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Tworzenie artykułów (prac) naukowych.
 • Ostatnia zmiana 01.04.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej UMB - Tworzenie artykułów (prac) naukowych

   

   

  Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników dydaktycznych oraz badawczo-dydaktycznych UMB do udziału w szkoleniu "Tworzenie artykułów (prac) naukowych".

   

  Szkolenie poprowadzi Pani Maria Kołtowska-Häggström, Dyrektor Medyczny Proper Medical Writing - ekspert w obszarze medical®ulatory writing z ponad 20-letnim doświadczeniem na kluczowych stanowiskach w branży farmaceutycznej (były Senior Medical Director Pfizer Inc.). Brała udział w projektowaniu badań klinicznych, także obserwacyjnych i rejestrów pacjentów; aktywnie uczestniczyła w przygotowywaniu dokumentacji badań klinicznych. Przewodniczyła wielu zespołom badającym zaburzenia przysadki w modelu "real life"; ma również duże doświadczenie w badaniach dotyczących oceny jakości życia oraz w badaniach opartych na kwestionariuszach opinii pacjentów. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym European Medical Writing Association (EMWA), gdzie pełni funkcję wykładowcy i członka redakcji czasopisma - "Medical Writing", wydawanego przez to stowarzyszenie. Jest autorką ponad 80 publikacji naukowych o zbiorczym IF równym 314.

   

  Zakres szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia:

   

  1. Zaplanowanie artykułu (pracy) naukowej, w tym: układ/struktura tekstu, wprowadzenie oraz abstrakt, bibliografia i wybór właściwego piśmiennictwa, przekaz artykułu, wybór i sposób prezentacji wyników, wybór specjalistycznego edytora tekstu.
  2. Wybór czasopisma w odniesieniu do zawartości merytorycznej i kontekstu naukowego zgromadzonych materiałów oraz kontakt z redakcją, w tym przygotowanie listu przewodniego do redakcji czasopisma.
  3. Tworzenie artykułów (prac) naukowych w języku angielskim.
  4. Proces wydawniczy wraz z korespondencją i z redakcją.
  5. Narzędzia ułatwiające pisanie artykułów (prac) naukowych.
  6. Popularyzacja dorobku naukowego.

   

  Szkolenie będzie się składało z części wykładowej i szkoleniowej.

  Podczas wykładu Uczestnicy będą zachęcani do komentowania i zadawania pytań. Zagadnienia omawiane będą na konkretnych przykładach z wybranych publikacji, dzięki czemu łatwiej będzie je zrozumieć i zapamiętać.

   

  Część warsztatowa będzie polegała na samodzielnej analizie i krytycznej ocenie artykułu oraz wspólnym omówieniu wniosków.

   

  Termin szkolenia: 27.05.2021 r.

  Liczba miejsc ograniczona - 18

   

  Szczegółowy harmonogram i miejsce szkolenia zostanie przesłany uczestnikom, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji.

   

  Tryb szkolenia: szkolenie zostanie zrealizowane w trybie stacjonarnym, jeżeli jednak realizacja szkolenia w trybie stacjonarnym nie będzie możliwa przede wszystkim ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wówczas zostanie podjęta decyzja o zamianie trybu szkolenia na tryb zdalny.

   

  Rekrutacja na szkolenie trwa od dnia 15.03.2021 r. do dnia 16.04.2021 r.

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według liczby punktów, w przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

   

  • zatrudnienie w UMB na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony lub na podstawie aktu mianowania przez okres nie krótszy niż planowany okres szkolenia powiększony o jeden pełen semestr zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem kompetencji nabytych przeze mnie w trakcie szkolenia (wymóg określony w §4, pkt I, ust. 3, 4 Regulaminu uczestnictwa w projekcie);
  • wskazanie możliwość wykorzystania nabytych kompetencji podczas realizowanych zajęć dydaktycznych uwzględniając nabyte kompetencje podczas szkolenia – wymóg określony w §5, pkt II, ust. 1, ppkt 1 oraz §5, pkt III Regulaminu uczestnictwa w Projekcie.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie stanowiące załącznik do formularza należy:

  - złożyć w Kancelarii Ogólnej UMB (na półce Działu Projektów Pomocowych), ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich, w godzinach 7:30-15:30,

  lub

  - włożyć do skrzynki na dokumenty umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro), ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich.

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

  Oświadczenie o prowadzeniu zajęć

   

  Kontakt:

  Organizacja szkolenia: Adam Trusewicz (adam.trusewicz@umb.edu.pl, tel.: 85 748 54 91

  Rekrutacja: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85 686 51 77).

   

  Dokumenty projektowe:

  Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu