Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenie dla kadry zarządzającej UMB - Marketing instytucji publicznej.
 • Zaproszenie na szkolenie dla kadry zarządzającej UMB - Marketing instytucji publicznej.
 • Ostatnia zmiana 04.10.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenie dla kadry zarządzającej UMB - Marketing instytucji publicznej

   

  ZAPROSZENIE

   

  do udziału w szkoleniu pn.

   

  Marketing instytucji publicznej

   

  Serdecznie zapraszamy kadrę zarządzającą UMB do udziału w szkoleniu z zakresu marketingu uczelni publicznej.

   

  Zagadnienia objęte szkoleniem:

  • Korzyści płynące z konsekwentnie prowadzonej polityki marketingowej Uczelni i diagnoza wizerunku UMB.
  • Strategia marketingowa jako element wzmacniający długofalową promocję Uczelni.
  • Wybór skutecznych narzędzi marketingowych możliwych do stosowania przez Uczelnię. Budowa relacji z otoczeniem akademickim, mieszkańcami, przedsiębiorcami (współpraca nauki i biznesu w myśl ustawy 2.0).
  • Rola mediów (w tym społecznościowych) w promocji UMB.
  • Uświadamianie pracownikom przez kadrę zarządzającą UMB jak ważne jest budowanie marki wewnątrz (studenci, kadra, administracja) i promocja na zewnątrz (świat akademicki, mieszkańcy, absolwenci, biznes).
  • Jak reagować w sytuacjach kryzysowych? Rola właściwej koordynacji przekazu z biurem prasowym, brak wielogłosu i pogłębiania wrażenia chaosu.

   

  Zapraszamy do zgłaszania uczestników dla których planowany był udział w kursie na etapie powstawania projektu.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 25.09.2019, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz rekrutacyjny

   

  Dokumenty projektu:

  Regulamin projektu

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu