• Ostatnia zmiana 15.02.2019 przez Zakład Biochemii Farmaceutycznej

    Podręczniki

     

    1. Edward Bańkowski Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych.  Wydanie trzecie, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2016
    2. Krzysztof Zwierz (red.) Ćwiczenia z Biochemii dla studentów Wydziału Farmaceutycznego. Akademia Medyczna w Białymstoku. Białystok 2005.
    3. Edward Bańkowski (red.) Ćwiczenia z biochemii dla studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2009