Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka wykładów.
 • Ostatnia zmiana 26.09.2023 przez Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Tematyka wykładów

  HARMONOGRAM WYKŁADÓW 2023/2024

  WYKŁAD 1.

  Znieczulenie ogólne część 1. Historia, zakres i miejsce anestezjologii w medycynie. Przygotowanie pacjenta do znieczulenia. Znieczulenie ogólne. Anestetyki, analgetyki, leki zwiotczające mięśnie szkieletowe. dr J. Kosel

  WYKŁAD 2.

  Znieczulenie ogólne część 2. Znieczulenie specjalistyczne. Znieczulenie w położnictwie. Analgosedacja. Monitorowanie śródoperacyjne i pooperacyjne. Leczenie bólu ostrego i przewlekłego.  dr J. Kosel

  WYKŁAD 3.

  Znieczulenie przewodowe. Charakterystyka leków miejscowo znieczulających i klasyfikacja metod. Blokady centralne i obwodowe. Powikłania anestezji regionalnej. dr S. Czaban

  WYKŁAD 4.

  Niewydolność oddechowa część 1. Gospodarka tlenowa, dostarczanie i zużycie tlenu. dr M. Jedynak

  WYKŁAD 5.

  Niewydolność oddechowa część 2. Ostra niewydolność oddechowa. Suplementacja tlenu. Wentylacja mechaniczna. ARDS dr M. Jedynak

  WYKŁAD 6.

  Podstawy resuscytacji płynowej. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej. dr M. Jedynak

  WYKŁAD 7.

  Płynoterapia. Leczenie preparatami krwi i środkami krwiopochodnymi. dr M. Jedynak

  WYKŁAD 8.

  Wstrząs: definicja, rodzaje, diagnostyka, monitorowanie i leczenie. Monitorowanie hemodynamiczne chorego we wstrząsie. dr M. Jedynak

  WYKŁAD 9.

  Organizacja pracy w oddziale intensywnej terapii. Wskazania do leczenia w OIT. Terapia daremna. dr S. Czaban

  WYKŁAD 10.   Podstawy transplantologii. Śmierć mózgu. Opieka nad dawcą narządów. dr U. Kościuczuk