• Ostatnia zmiana 20.01.2018 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   2009-2010

   Rok 2009

   • styczeń/kwiecień - koordynowanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu udziału studentów w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja –TAK, obojętność - NIE” oraz „Bez domu, ale nie bez pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji
   • 28 marzec - Galeria Biała – Biała Przychodnia Mamy i Dziecka - akcja prozdrowotna ze zbiórką pieniędzy  na rzecz hospicjum dla dorosłych
   • 26 kwiecień  - Galeria Alfa – Akademia Zdrowia - akcja prozdrowotna ze zbiórką pieniędzy  na rzecz hospicjum dla dzieci
   • 5 maj -  udział w marszu  O Godność Osoby Niepełnosprawnej
   • maj/wrzesień  - zbiórka darów na rzecz ubogich dzieci z  Grodzieńszczyzny objętych opieką Caritas Diecezji Grodzieńskiej
   • wrzesień - współorganizacja spotkań z mieszkańcami Białegostoku  nt. „Jesteś świadkiem wypadku-zareaguj- pomóż -zadzwoń"
   • 3 grudzień- Koncert charytatywny  -  „Tak mało a tak wiele”,  pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i ich przyjaciele, na rzecz Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku
   • grudzień - współorganizowanie zbiórki darów dla ubogich dzieci z Wileńszczyzny (wieś Taboryszki, Solenczniki)
   • 5 grudzieńMikołajki w Galerii Alfa (prezentacja wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu, organizacja stoisk z darmowymi poradami i prezentacjami oraz zbiórka funduszy na Białostockie Hospicjum dla Dzieci
   • 8 grudzień– udział w konferencji dotyczącej białostockiego wolontariatu zorganizowanej przez Koło Młodych Wolontariuszy działające na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, prezentacja działań i planów Centrum Wolontariatu
   • grudzień - współorganizacja V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok 10-13.12.2009 r.
   • grudzień  - akcja charytatywna w ramach  V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok 10-13.12.2009 r.  na rzecz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 17 i Publicznego Gimnazjum nr 21 w Białymstoku, kształcących dzieci niepełnosprawne intelektualnie
   • grudzień  - akcja charytatywna w ramach  V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Życiodajna śmierć- pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok 10-13.12.2009 r.  na rzecz Fundacji „Pomóż im” i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku
   • grudzień  - współwydanie z Fundacją ”Pomóż im” płyty CD „Muzyka jest głosem duszy”  i przekazanie dochodu z jej  sprzedaży na rzecz Hospicjum dla Dzieci
   • 22 grudzień - organizacja szkolenia dla wolontariuszy Centrum Wolontariatu. Szkolenie zostało poprowadzone przez pracowników Zakładu Filozofii i Psychologii Człowieka UMB
   • grudzień -  konkurs plastyczny „Mój niepełnosprawny przyjaciel
   • grudzień - Zbiórka funduszy na rzecz wioski w Vellatur (Indie) dotkniętej skutkami powodzi- współpraca ze Stowarzyszeniem Societas Matura
   • grudzień - Akacja Zostań Świętym Mikołajem - zorganizowanie zbiórki przyborów szkolnych, ubrań, środków czystości, żywności, słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Solecznikach oraz Polskiej Szkoły Podstawowej w Taboryszkach

    

   Rok 2010

   • styczeń-kwiecień - koordynowanie na Wydziale Nauk o Zdrowiu udziału studentów w studenckich spotkaniach z bezdomnością - nadzieja –TAK, obojętność - NIE” oraz „Bez domu, ale nie bez pomocy” organizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji
   • styczeń/luty - współudział w Akcji Ołówek dla Afryki razem z Fundacją  Redemptoris Missio, zbiórka materiałów szkolnych, takich jak np.: długopisy, ołówki, kredki, nożyczki, linijki, ekierki, cyrkle, liczydła, kredy, gumki
   • marzec  - Akcja Komputery na rzecz polskich dzieci na Wileńszczyźnie, ze szkoły podstawowej (Taboryszki) oraz dzieci z domu dziecka i szkoły podstawowej (Solneczniki) - zbiórka komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek
   • 7 marca - Dzień Zdrowia i Urody Kobiety w Galerii Alfa, akcja prozdrowotna
   • 9 marca  -  Dzień Przedsiębiorczości, projekt mający patronat honorowy Prezydenta RP, udział w ogólnopolskim projekcie mającym na celu przedstawienie młodzieży licealnej
   • 12 marzec – uczestnictwo w Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez szkołę średnią w Łomży
   • 24 kwiecień - współorganizacja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Podróżuj zdrowo
   • Kwiecień - współudział w zbiórce funduszy na Białostockie Hospicjum dla Dzieci - kolportaż ulotek w białostockich galeriach handlowych
   • 23 maj - Majówka Integracyjna we współpracy z Fundacją Dr Clown, współudział w organizacji loterii fantowej będącej jednocześnie zbiórką funduszy na Białostockie Hospicjum dla Dzieci
   • maj - nawiązanie współpracy ze Studenckim Towarzystwem Naukowym w celu przygotowania LipDuba UMB
   • maj - zorganizowanie praktyk uczniom z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Sobieskiego w Szczytnie w ramach programu Dnia Przedsiębiorczości
   • maj/czerwiec- szkolenia z zakresu zasad pierwszej pomocy dla  młodzieży gimnazjalnej
   • Czerwiec - opracowanie    ulotek promujących zachowania prozdrowotne - z  zakresu pierwszej pomocy,  samobadania piersi, kalendarza szczepień, czy wiesz co jesz,  zdążyć przed osteoporozą i logopedia z fonoaudiologią.
   • 22 Czerwiec  – czynny udział w Dniu Akademickim (prezentacja oferty edukacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu, organizacja szkoleń i warsztatów)
   • Październik 2010/maj 2011 - udział w akcji Pola Nadziei - sadzenie żonkili na trawniku przez siedziba Centrum Wolontariatu, pomoc w kweście na rzecz podopiecznych  Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, prowadzenie pogadanek prozdrowotnych w szkołach i przedszkolach
   • 16 październik - Akcja Wiek wie co dobre, czyli .. 50+ i żyj na plus - organizacja stanowisk Akademii Zdrowia,  na których będzie można zasięgnąć fachowej porady pracowników i studentów UMB, a także przeprowadzić krótkie badania : ciśnienia, masy ciała, BMI, zawartości cukru we krwi
   • Grudzień- udział w akcji  Miś pod szpitalną choinkę
   • Grudzień - udział w Akcji pomocy zwierzętom z białostockiego schroniska
   • Grudzień -  początek Akcji Pomocy Dzieciom z Afganistanu, wspólnie z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio,  pomocy dzieciom z Afganistanu, polegająca na zbiórce ciepłej odzieży (kurtki, swetry, bluzy, koszulki, spodnie, czapki, skarpety, rękawice  itp.),  koców, śpiworów, kołder i butów. Powyższe rzeczy zostały przekazane Polskim żołnierzom stacjonującym w Afganistanie  i  rozdane afgańskim dzieciom