Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Ostatnia zmiana 30.09.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  Aktualności

   

  29 sierpnia 2022

  Zakończyła się budowa Biobanku UMB.

  Fotorelacja: https://www.umb.edu.pl/aktualnosci/25773,Zakonczyla_sie_budowa_Biobanku_UMB

   

  24 września 2021

  W dniu 23 września 2021 roku podpisano Aneks nr 6 do umowy o dofinansowanie Projektu.

   

  29 czerwca 2021

  Trwa budowa Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej, Centrum Genomu (w miejscu po dawnej pralni za Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym), a także Centrum Biobankowania i Banku Tkanek i Komórek UMB.

  Fotorelacja: https://bia24.pl/kategorie/wiadomosci/foto.-centrum-genomu,-biobankowania,-prewencji,-psychiatrii,-czyli-inwestycje-umb.html

   

  21 maja 2021

  Trzy nowe budynki na UMB

  Fotorelacja: https://www.umb.edu.pl/aktualnosci(6)/najnowsze_wiadomosci/trzy_nowe_budynki_w_umb

   

  02 lutego 2021

  W dniu 29 stycznia 2021 roku podpisano Aneks nr 5 do umowy o dofinansowanie Projektu.

   

  02 listopada 2020

  W dniu 30 października 2020 roku podpisano Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie Projektu.

   

  02 września 2020

  W dniu 31 sierpnia 2020 roku podpisano Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie Projektu.

   

  04 maja 2020

  W dniu 10 kwietnia 2020 roku podpisano Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie Projektu.

   

  03 kwietnia 2019

  W dniu 01 kwietnia 2019 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu.

   

  12 czerwca 2017

  Uroczystość wręczenia symbolicznego czeku na kwotę ponad 130 milionów złotych odbyła się w budynku Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Czek wręczał Zarząd Województwa Podlaskiego na czele z Marszałkiem Jerzym Leszczyńskim, a odbierały Władze Rektorskie UMB pod przewodnictwem J.M. Rektora, prof. dr. hab. Adama Krętowskiego.

  Fotorelacja ze spotkania na stronie fb Medyka Białostockiego.

  Fotorelacja: Gazeta Wyborcza

   

  31 maja 2017

  Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej (CBI PLUS)” numer UDA-RPPD.01.01.00-20-0001/16-00.