Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Zakończyła się budowa Biobanku UMB

  29.08.2022 11:27
  Autor: Administrator UMB
  Budynek stanie się wkrótce wielkim magazynem wiedzy i szansą na badania naukowe.
  Biobank zlokalizowany jest we wnęce pomiędzy blokiem „A” i „B” Collegium Pathologicum (od strony dawnego wejścia głównego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego). Jest niewielki: wymiary 18x10 metrów, ma dwie kondygnacje (w tym jedną podziemną) i 401 m.kw powierzchni. Komunikacja zapewniona jest poprzez łącznik: w piwnicy i na parterze. W celu przesłonięcia urządzeń technicznych wykonano ściany żelbetowe, przy których nasadzono zieleń pnącą. Docelowo ma to urozmaicić nową bryłę budynku.
  Główna funkcja: magazyn. Jednak najważniejsze będzie to, co w tym budynku będzie gromadzone i w jaki sposób.
  Obiekt pomieści dwa biobanki. Pierwszy – większy – będzie miejscem, w którym gromadzić się będzie materiał biologiczny (może to być m.in. krew pełna, osocze, surowica, płyn mózgowo-rdzeniowy, a także tkanki zmienione chorobowo oraz zdrowe). Rodzaj gromadzonego materiału zależy głównie od prowadzonych lub zaplanowanych badań. W magazynie zmieści się około 2,5 mln próbek, które na półkach będą układać roboty.
  Drugi biobank – mniejszy – nosi nazwę Banku Tkanek i Komórek UMB. Będą w nim przygotowywane tkanki. Z czasem możliwa jest modyfikacja działalności tego biobanku. Pomieszczenia wykonano w technologii „clean room”. Układ pomieszczeń zapewnia wymagania stawiane bankom tkanek i komórek poprzez zastosowanie śluz osobowych i materiałowych, wydzieleniu pomieszczeń w żądanej klasie czystości, zastosowanie kontroli wejścia do pomieszczeń poprzez blokady krzyżowe, monitoring wizyjny pomieszczeń. 
  Obecnie trwa proces wyposażania budynku w aparaturę oraz szkolenia dla pracowników.
  Inwestycja powstała w formule Zaprojektuj – wybuduj. Wykonawcą była firma BUDIMEX S.A. Całkowity koszt budowy budynku biobanku, bez wyposażenia, wyniósł blisko 7,5 mln. zł
  Centrum Biobankowania jest współfinansowane w ramach projektu pn. Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Koszt budowy i wyposażenia wynosi ponad 21,3 mln zł brutto, z czego wartość dofinansowania to blisko 8,7 mln zł. Inwestycja jest realizowana w ramach części komercyjnej ww. projektu. Podstawowym celem wspartej infrastruktury badawczej będzie świadczenie szeroko rozumianych usług badawczych połączonych z przechowywaniem i dostępem do materiału biologicznego. Infrastruktura Badawcza służyć będzie stworzeniu korzystnych warunków dla działalności innowacyjnej i komercjalizacji jej wyników, w tym realizacji projektów badawczo-rozwojowych własnych lub zleconych oraz projektów badawczo-rozwojowych realizowanych wspólnie z przedsiębiorstwami, w tym Indivumed GmbH partycypującym w kosztach inwestycji i posiadającym preferencyjny dostęp do infrastruktury.
   
  Powrót