• 17.01.2019 Zakład Chemii Organicznej

  O Zakładzie

   

  p.o. kierownika:

  dr hab. Marta E. Płońska-Brzezińska
  e-mail: marta.plonska-brzezinska@umb.edu.pl
  p. 2.35;   tel. 85 748 5683

   

  Dane kontaktowe:

  Zakład Chemii Organicznej
  ul. A. Mickiewicza 2A
  15-222 Białystok
  e-mail: chemorg@umb.edu.pl

  tel. 85 748 5682
  tel. 85 748 5686
  tel. 85 748 5687
  tel. 85 748 5684
  tel. 85 748 5685
  tel. 85 748 5641
  tel. 85 748 5734