• 29.04.2020 Zakład Chemii Organicznej

  Aktualności

   

  31-03-2020

  Z powodu wprowadzenia nowych ograniczeń w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w dniach 1-24 kwietnia 2020 r. będą pełnione dyżury pracowników Zakładu Chemii Organicznej w miejscu pracy pod następującymi numerami telefonów:

  • Poniedziałek, tel. wewn. 56-82; 56-84
  • Wtorek, tel. wewn. 56-86
  • Środa, tel. wewn. 56-82
  • Czwartek, tel. wewn. 56-87; 56-85
  • Piątek, tel. wewn. 56-82

  Prosimy o kontakt emailowy z pracownikami Zakładu na wskazane adresy email na stronie internetowej Zakładu.

  We wszystkich sprawach można kontaktować się z Kierownikiem Zakładu:

  • dr hab. Marta Płońska-Brzezińska, tel. wewn. 56-87, marta.plonska-brzezinska@umb.edu.pl

   

  Kierownik Zakładu Chemii Organicznej

  Marta Płońska-Brzezińska

   

   


   

  23-03-2020

  Uwaga studenci!!!

   

  W celu umożliwienia realizacji programu kształcenia z przedmiotów realizowanych w Zakładzie Chemii Organicznej proszę regularnie sprawdzać aktualności na stronie Zakładu w zakładce „Dydaktyka”.

  Materiały dydaktyczne dla poszczególnych przedmiotów są sukcesywnie aktualizowane z podaniem zakresu do opanowania. Regularnie udostępniana jest wersja elektroniczna materiałów ze wszystkich przedmiotów realizowanych w naszym Zakładzie w tym semestrze (wykłady, seminaria i ćwiczenia).

  Forma zaliczenia programu z danego przedmiotu w okresie nieobecności studenta/doktoranta związanej z przerwą epidemiologiczną zostanie ustalona w terminie późniejszym dopasowując się do zaistniałej sytuacji.

  Proszę zapoznawać się regularnie z zamieszczanymi materiałami dydaktycznymi i być w stałym kontakcie z nauczycielami akademickimi prowadzącymi dany przedmiot.

   

  Kierownik Z.Ch.Org.
  Marta Płońska-Brzezińska

   

   


   

  18-03-2020

  Mając na uwadze treść § 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 455) oraz wytycznymi Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przeorganizowana zostaje praca Zakładu Chemii Organicznej.

  Informuję, że w terminie objętym powyższymi wytycznymi i odpowiednimi rozporządzeniami, będą pełnione dyżury pracowników Zakładu w miejscu pracy pod następującymi numerami telefonów:

  • Poniedziałek, tel. wewn. 56-82; 56-84
  • Wtorek, tel. wewn. 56-86; 56-82; 56-84
  • Środa, tel. wewn. 56-82; 56-85
  • Czwartek, tel. wewn. 56-82; 56-85
  • Piątek, tel. wewn. 56-86; 56-85

  Prosimy o kontakt emailowy z pracownikami Zakładu na wskazane adresy email na stronie internetowej Zakładu.

  We wszystkich sprawach można kontaktować się z Kierownikiem Zakładu:

  • dr hab. Marta Płońska-Brzezińska, tel. wewn. 56-87, marta.plonska-brzezinska@umb.edu.pl

   

  Kierownik Zakładu Chemii Organicznej

  Marta Płońska-Brzezińska

   

   


   

  13-03-2020

  Uwaga studenci!!!

   

  W celu umożliwienia realizacji programu kształcenia z przedmiotów realizowanych w Zakładzie Chemii Organicznej proszę regularnie sprawdzać aktualności na stronie Zakładu w zakładce „Dydaktyka”.

  Materiały dydaktyczne dla poszczególnych przedmiotów będą sukcesywnie aktualizowane z podaniem zakresu do opanowania. Udostępniona zostanie wersja elektroniczna materiałów.

  Forma zaliczenia programu z danego przedmiotu w okresie nieobecności studenta/doktoranta związanej z sytuacją epidemiologiczną zostanie ustalona w terminie późniejszym.

   

  Kierownik Z.Ch.Org.

  Marta Płońska-Brzezińska

   

   


   

  1. Zapraszam na spotkanie informacyjne dotyczące Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Chemii Organicznej.

  Zebranie odbędzie się w dniach 25.10.2019 r. (piątek) oraz 28.10.2019 r. (poniedziałek) godz. 15:00, w Collegium Primum, I piętro, Zakład Chemii Organicznej, pok. 2.35.

  dr hab. Marta Płońska-Brzezińska

   

  2. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych studentów UMB do wzięcia udziału w projekcie naukowym p.n. "Synteza porowatych materiałów nanokompozytowych, ich właściwości fizykochemiczne oraz zastosowanie w elektrochemii" realizowanym w Zakładzie Chemii Organicznej UMB. Projekt jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Nauki. Wszystkie informacje dt. wymagań dla kandydatów znajdują się pod linkiem:

  https://www.umb.edu.pl/konkursy_na_stanowiska/oferty_pracy

  oraz w informacjach konkursowych:

  Konkurs na stanowisko typu student-stypendysta w projekcie OPUS, finansowanym ze środków NCN, pn. Synteza porowatych materiałów nanokompozytowych, ich właściwości fizykochemiczne oraz zastosowanie w elektrochemii (Termin składania ofert: 15.11.2019, 15:00)

  Kierownik projektu: dr hab. Marta Płońska-Brzezińska

   

  3. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych studentów UMB do wzięcia udziału w projekcie naukowym p.n. "Synteza porowatych materiałów nanokompozytowych, ich właściwości fizykochemiczne oraz zastosowanie w elektrochemii" realizowanym w Zakładzie Chemii Organicznej UMB. Projekt jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Nauki. Wszystkie informacje dt. wymagań dla kandydatów znajdują się pod linkiem:

  https://www.umb.edu.pl/konkursy_na_stanowiska/oferty_pracy

  oraz w informacjach konkursowych:

  Konkurs na stanowisko typu student-stypendysta w projekcie OPUS, finansowanym ze środków NCN, pn. Synteza porowatych materiałów nanokompozytowych, ich właściwości fizykochemiczne oraz zastosowanie w elektrochemii (Termin składania ofert: 31.10.2019, 15:00)

  Kierownik projektu: dr hab. Marta Płońska-Brzezińska

   


   

  ZAPRASZAMY NA SEMINARIM NAUKOWE ZAKŁADU CHEMII ORGANICZNEJ

  „Synteza nowych związków oddziałujących z DNA jako substancji o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych, przeciwgrzybiczych i/lub przeciwbakteryjnych”

  mgr Dawid Maliszewski

  10.01.2019 r. (czwartek), godz. 8:30

  sala seminaryjna Zakładu Farmakognozji

   


   

  ZAPRASZAMY NA SEMINARIM NAUKOWE ZAKŁADU CHEMII ORGANICZNEJ

  „Synteza i badanie aktywności biologicznej nowych analogów trimetoprimu”

  mgr Agnieszka Wróbel

  06.12.2018 r. (czwartek), godz. 8:30

  sala seminaryjna Zakładu Farmakognozji