• 06.10.2020 Zakład Chemii Organicznej

  Aktualności

   

  6-10-2020

  UWAGA!

  Dr hab. Marta Płońska-Brzezińska poszukuje 2 studentów do realizacji projektu naukowego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pn. „Elektrokatalizatory węglowe z defektami strukturalnymi: otrzymywanie, charakterystyka i badanie zależności struktura-aktywność katalityczna” (UMO-2019/35/B/ST5/00572).

  Stanowisko: student-stypendysta (wysokość stypendium: 1000 zł miesięcznie; okres wypłaty stypendium: od 02.11.2020 do 31.07.2021 z możliwością przedłużenia o kolejne 18 miesięcy).

  Rekrutacja będzie prowadzona w trybie konkursowym. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  1. są studentami studiów: pierwszego stopnia (III rok), drugiego stopnia (I rok) lub jednolitych studiów magisterskich (III lub IV rok) realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na kierunku Farmacja, Chemia i kierunków pokrewnych;
  2. posiadają wiedzę z zakresu chemii organicznej, chemii fizycznej, fizycznej chemii organicznej, chemii materiałowej;
  3. posiadają umiejętność pracy w zespole oraz silną motywację do pracy badawczej;
  4. posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod linkami:

  1. Konkurs na stanowisko student-stypendysta do zadania WP1 w projekcie, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki, pn. „Elektrokatalizatory węglowe z defektami strukturalnymi: otrzymywanie, charakterystyka i badanie zależności struktura-aktywność katalityczna” w ramach konkursu OPUS 18 (UMO-2019/35/B/ST5/00572) [35]
  2. Konkurs na stanowisko student-stypendysta do zadania WP2 w projekcie, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki, pn. „Elektrokatalizatory węglowe z defektami strukturalnymi: otrzymywanie, charakterystyka i badanie zależności struktura-aktywność katalityczna” w ramach konkursu OPUS 18 (UMO-2019/35/B/ST5/00572) [21]

  Zapytania proszę kierować na adres e-mail: marta.plonska-brzezinska@umb.edu.pl