• 18.03.2019 Zakład Chemii Organicznej

  Nauka

   

  Działalność naukowa

  • Synteza i badania biologiczne nowych związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym z grupy ligandów wiążących się z mniejszą bruzdą DNA (MGBs): leksitropsyn, aromatycznych bis-amidyn.
  • Synteza i badanie aktywności ε-aminokaproiloaminokwasów jako potencjalnych leków o działaniu antyfibrynolitycznym.
  • Analiza ilościowa i jakościowa oraz badania aktywności biologicznej związków naturalnych w roślinnych surowcach leczniczych.
  • Synteza i badania biologiczne iperytowych pochodnych 1,3,5-triazyny o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym.
  • Synteza i badanie zależności struktura-aktywność peptydowych inhibitorów plazminy i urokinazy.
  • Synteza i badanie aktywności peptydów kosmetycznych.
  • Synteza i badania biologiczne związków o działaniu przeciwbakteryjnym.
  • Synteza hydrożeli i aerożeli oraz badanie ich potencjalnego zastosowania w biosensorach i elektrokatalizie.
  • Enzymatyczna i nieenzymatyczna elektrokataliza i immunosensory.
  • Modyfikacja nanostruktur węglowych oraz badania ich aktywności elektro-, fotokatalitycznej oraz biologicznej.
  • Synteza układów supramolekularnych i kompozytowych oraz badania ich selektywnego oddziaływania z biomolekułami i związkami aktywnymi biologicznie.
  • Synteza chemiczna i elektrochemiczna przewodzących polimerów.
  • Czujniki optyczne i elektrochemiczne.

   

  Stosowane metody i techniki badawcze

  • Synteza organiczna w roztworze i fazie stałej.
  • Badania aktywności biologicznej niskocząsteczkowych inhibitorów enzymów oraz związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym.
  • Spektroskopia UV-vis, IR, Ramana i NMR. Analiza spektralna: UV, IR, 1D i 2D NMR, MS.
  • Analiza chromatograficzna: LC, TLC, HPLC, GC.
  • Mikroskopia elektronowa (SEM i TEM).
  • Analiza termograwimetryczna.
  • Metody dyfrakcyjne.
  • Metody elektrochemiczne.

   

  Wybrane publikacje

  • M. Tomczykowa, M. E. Plonska-Brzezinska. Polymers 2019, 11, 350-386. (IF = 3,509)
  • O. Butsyk, P. Olejnik, E. Romero, M. E. Plonska-Brzezinska. Carbon 2019, 147, 90-104. (IF = 7,082)
  • M. E. Plonska-Brzezinska. ChemNanoMat 2019, 5, 1-14. (IF = 3,173)
  • R. Krętowski, D. Drozdowska, B. Kolesińska, Z. Kamiński, J. Frączyk, M. Cechowska-Pasko. Investigational New Drugs 2019, 10 pp. (IF = 3,502)
  • K. Arciszewska, A. Pućkowska, A. Wróbel, D. Drozdowska. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 2019, 19, 98-113. (IF = 2,645)
  • M. Cholewski, M. Tomczykowa, M. Tomczyk. Nutrients 2018, 10, 1662, DOI: 10.3390/nu10111662. (IF = 4,196)
  • M. Tomczykowa, M. Wróblewska, K. Winnicka, P. Wieczorek, P. Majewski, K. Celińska-Janowicz, R. Sawczuk, W. Miltyk, E. Tryniszewska, M. Tomczyk. Molecules 2018, 23, 2517. (IF = 3,098)
  • H. Zubyk, O. Mykhailiv, A. Papathanassiou, B. Sulikowski, E. Zambrzycka-Szelewa, M. Bratychak, M. E. Plonska-Brzezinska. Journal of Materials Chemistry A 2018, 6, 845-852. (IF = 9,931)
  • O. Mykhailiv, K. Brzezinski, B. Sulikowski, Z. Olejniczak, M. Gras, G. Lota, A. Molina-Ontoria, M. Jakubczyk, L. Echegoyen, M. E. Plonska-Brzezinska. Chemistry - A European Journal 2017, 23, 7132-7141. (IF = 5,771)
  • M. Tomczykowa, M. Tomczyk, K. Leszczyńska, D. Kalemba. Records of Natural Products 2017, 11, 468-473. (IF = 1,311)
  • M. Tomczyk, K. Sosnowska, M. Pleszczyńska, J. Strawa, A. Wiater, D. M. Grochowski S.D, M. Tomczykowa, K. Winnicka. Natural Product Communications 2017, 12, 417-421. (IF = 0,809)
  • A. Sankiewicz, A. Markowska, Z. Łukaszewski, B. Puzan, E. Gorodkiewicz. Cellular and Molecular Bioengineering 2017, 10, 174-185. (IF = 2,435)
  • M. Purwin, A. Markowska, I. Bruzgo, T. Rusak, A. Surażyński, U. Jaworowska, K. Midura-Nowaczek. International Journal of Peptide Research and Therapeutics 2017, 23, 235-245. (IF = 1,132)
  • J. Frączyk, B. Kolesińska, M. Świontek, W. Lipiński, D. Drozdowska, Z. J. Kamiński. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry 2016, 16, 1435-1444. (IF = 2,598)
  • D. M. Grochowski S.D, R. Paduch, A. Wiater, A. Dudek, M. Pleszczyńska, M. Tomczykowa, S. Granica, P. Polak, M. Tomczyk. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016, DOI: 10.1155/2016/5698685. (IF = 1,740)
  • D. Drozdowska, M. Rusak, W. Miltyk, A. Markowska, P. Samczuk. Acta Poloniae Pharmaceutica 2016, 73, 47-53. (IF = 0,745)
  • J. M. Zapico, A. Pućkowska, K. Filipiak, C. Coderch, B. de Pascual-Teresa, A. Ramos. Organic & Biomolecular Chemistry 2015, 13 (1), 142-156, DOI: 10.1039/c4ob01516a. (IF = 3,559)
  • M. E. Plonska-Brzezinska, D. M. Bobrowska, A. Sharma, P. Rodziewicz, M. Tomczyk, J. Czyrko, K. Brzezinski. RSC Advances 2015, 5, 95443-95453. (IF = 3,907)
  • O. Mykhailiv, M. Imierska, M. Petelczyc, L. Echegoyen, M. E. Plonska-Brzezinska. Chemistry - A European Journal 2015, 21, 5783-5793. (IF = 5,771)