Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Chemii Organicznej.