Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Ostatnia zmiana 04.04.2024 przez Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci

  Aktualności

   

  Harmonogram zajęć na rok akademicki 2023/2024 jest dostępny TUTAJ

   

  Seminaria i wykłady w Klinice Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci UDSK z przedmiotu Pediatria dla IV roku WL realizowane są na platformie Blackboard. 

  Link

   

  UWAGA! 

  Ćwiczenia w Klinice Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci UMB dla IV roku WL będą realizowane w pomieszczeniach kliniki w godzinach

  8:00 - 11:20. 

   

  Przed przystąpieniem do ćwiczeń Studenci są zobowiązani do: 

  1. Zapoznania się z regulaminem ćwiczeń [link [114]]

  2. Zapoznania się z tematyką ćwiczeń [link [517]]

  3. Zapoznania się z seminariami w kursie "2223L4JM- Pediatria (KOZD)"

   

  Aktywność Studentów w powyższym kursie jest rejestrowana i analizowana.

  Zrealizowanie seminariów (w tym uzyskanie pozytywnej oceny z każdego z testów) jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia z przedmiotu. 

   

  Wszelką korespondencję do Kliniki-Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci studenci naszej Uczelni mogą kierować na adres:

  e-mail: kloz.student@umb.edu.pl

   

   

  web site traffic statistics