Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Ostatnia zmiana 13.12.2023 przez Klinika Dermatologii i Wenerologii

  Aktualności

  AKTUALNOŚCI KLINIKI DERMATOLOGII I WENEROLOGII

   

  • dr n. med. Julia Nowowiejska uzyskała Nagrodę dla młodych naukowców z najwyższym współczynnikiem IF w UMB za rok 2022r.

   

  • W dniach 5-7 października 2023r. odbyła się konferencja Wawderm- Warszawskie Dni Dermatologiczne.
  • dr n. med. Julia Nowowiejska otrzymała nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację w sesji przypadków klinicznych za pracę "Czerwone wykwity guzkowe w obrębie podudzia u 40-letniej pacjentki – opis przypadku."

   

  • W dniach  31 maja - 3 czerwca 2023r. w Lublinie odbył się 32. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, podczas którego odbyło się Walne Zebranie Delegatów, podczas którego wybrano nowe władze. Członkiem Zarządu Głównego na lata 2023-2027 została ponownie Pani prof. dr hab. med. Iwona Flisiak.
  • Doktoranci z Kliniki Dermatologii i Wenerologii, lek. Mateusz Matwiejuk i lek. Anna Stepaniuk otrzymali wyróżnienia w sesji prac studenckich: "Ocena stężenia ceramidów oraz sfingolipidów w zmianach skórnych pacjentów z łuszczycą." oraz "Podskórny chłoniak T-komórkowy typu panniculitis (SPTL) - trudności diagnostyczne."

   

  • W dniach 20-21 października 2022r. w Łodzi odbył się Zjazd Sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Uczestniczyli w niej młodzi dermatolodzy z całej Polski, którzy łącznie zaprezentowali ponad 200 prac eksperymentalnych, klinicznych i kazuistycznych.
  • dr n. med. Julia Nowowiejska z Kliniki Dermatologii i Wenerologii zdobyła wyróżnienie za pracę eksperymentalną pt. ,,Białko tau (MAPT), neprylizyna (NEP) i łańcuch lekki neurofilamentu (NFL) jako potencjalne markery chorób neurodegeneracyjnych w łuszczycy."

   

  • dr n. med. Julia Nowowiejska otrzymała w sierpniu 2022r. grant Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Miniatura 6.

   

  • dr n. med. Julia Nowowiejska otrzymała stypendium Michael Hornstein Memorial na 31st Congress EADV (European Academy of Dermatology and Venereology) w Mediolanie w dniach 6-11.09.2022r.

   

  • dr n. med. Julia Nowowiejska została lauretką konkursu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) w 2022r. na zagraniczny staż kliniczny.

   

  • dr hab. Anna Baran otrzymała w 2020 r. grant Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Miniatura 4.

   

  • W dniach 24-25 października 2019r. w Łodzi odbył się Zjazd Sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Uczestniczyli w niej młodzi dermatolodzy z całej Polski.
  • Rezydentka z Kliniki Dermatologii i Wenerologii, lek. Julia Nowowiejska zdobyła wyróżnienie za pracę oryginalną pt. ,,Świerzb - aktualny problem medyczny i społeczny. Analiza retrospektywna."

   

  • W dniach 26-28 października 2017 r. w Łodzi odbył się Zjazd Sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Uczestniczyli w niej młodzi dermatolodzy z całej Polski.
  • Rezydentka z Kliniki Dermatologii i Wenerologii, lek. Julita Anna Krahel zdobyła pierwszą nagrodę za najlepszy przypadek kliniczny pt. ,,Gruźlica toczniowa skóry - problemy diagnostyczne i terapeutyczne”.

   

  • W dniach  11-14  maja 2016r. we Wrocławiu odbył się 31. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, podczas którego odbyło się Walne Zebranie Delegatów, podczas którego wybrano nowe władze.  Członkiem Zarządu Głównego na lata 2016-2020 została ponownie pani prof. dr hab. med. Iwona Flisiak

   

  • dr n med. Anna Baran uczestniczyła w ramach grantu EADV (European Academy of Dermatology and Venereology) w kursie dotyczącym technik obrazowania w dermatologii “Fostering Master Class on Medical Imaging in Dermatology” oraz w 13th EADV Spring Symposium, 19-22.05.2016 w Atenach.

   

  • dr n med. Anna Baran została laureatem konkursu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego na stypendium wyjazdowe na 74 Amerykańską Akademię Dermatologii (AAD), 4-8.03.2016 w Waszyngtonie.