Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe.
 • Ostatnia zmiana 18.12.2023 przez Klinika Dermatologii i Wenerologii

  Studenckie Koło Naukowe

  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRZY KLINICE DERMATOLOGII I WENEROLOGII UMB

  1. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak
  2. Opiekun SKN: prof. dr hab. n. med. Anna Baran
  3. Przewodnicząca SKN: Julia Kobylińska, kierunek lekarski, e-mail: j.juliakobylinska@gmail.com.
  4. Profil prac naukowych: prace oryginalne, opisy przypadków na konferencje studenckie oraz w czasopismach specjalistycznych. 
  5. Praca praktyczna: wizyty u pacjentów w Klinice
  6. Terminy spotkań SKN: spotkania ustalane są na bieżąco

   

  OSIĄGNIĘCIA KOŁA NAUKOWEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY KLINICE DERMATOLOGII I WENEROLOGII UMB

   

  ROK AKADEMICKI 2022/2023

   

  Konferencje Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych, Warszawa 2023

  1. Karny Agata, Nestorowicz Miłosz, Nowowiejska Julia, Baran Anna, Flisiak Iwona. Psoriasis vs sexuality. Nagroda Prezesa PTD.

   

   

   

  ROK AKADEMICKI 2021/2022

   

  Konferencje Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych, Warszawa 2022

  1. Stepaniuk Anna, Nowowiejska Julia, Baran Anna, Flisiak Iwona. Unclear picture or poor cooperation? Case report of a patient with sarcoidosis.

  2. Marta Całus, Katarzyna Hodun, Daria Trocka, Anna Baran, Julita Krahel, Iwona Flisiak, “Mimicking each other –psoriasis and tinea. A case report.’’, Marta Całus
  3. Małgorzata Duzinkiewicz, Konrad Bagiński, Aleksandra Sokół, “Viral infection of unclear etiology in 42-year-old patient with Darier’s disease”, Konrad Bagiński, wyróżnienie.
  4. Aleksandra Baranowska, Aleksandra Perkowska, Katarzyna Turczyńska, Anna Baran, Iwona Filisiak, “Problemy skórne w ciąży- badanie ankietowe”, Katarzyna Turczyńska.
  5. Monika Olszańska, Paula Leszczyńska, Emilia Mucharska, Anna Baran, Julita Krahel, Iwona Flisiak ,,Intentional or accidental? Case report of dermatological factitious disorder of the neck and occipital region ’’

   

  Konferencja BIMC, Białystok 2022

  1. Małgorzata Duzinkiewicz, Konrad Bagiński, Aleksandra Sokół, “An ambiguous case of comorbid viral skin with Darier's disease.”, Aleksandra Sokół
  2. Marta Całus, Katarzyna Hodun, Daria Trocka,  “Similar or different? A case report of confusing coexistence of tinea and psoriasis.” Marta Całus

   

  Publikacje w czasopismach specjalistycznych

  1. Baran Anna, Stepaniuk Anna, Kiluk Paulina, Kamiński Tomasz, Maciaszek Magdalena, Flisiak Iwona. Potential predictive value of serum pentraxin 3 and paraoxonase 1 for cardiometabolic disorders development in patients with psoriasis - preliminary data. Metabolites

  2. Stepaniuk Anna, Pawlukianiec Cezary, Krawiel Magdalena, Lewoc Marta, Baran Anna, Flisiak Iwona. Great hopes or disappointment - a survey-based study on patients' and doctors' perception of telemedicine during the COVID-19 pandemic in Poland. Postępy Dermatologii i Alergologii

  3. Agata Karny, Miłosz Nesterowicz, Anna Baran, Julita Anna Krahel, Iwona Flisiak; Podejrzenie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry ze zmianami przypominającymi rumień wielopostaciowy. Przegląd Dermatologiczny. 2021 : 108, 6, s. 526-533
  4. Atypical coexistence of polymorphic light eruption and eruptive lichen planus in a patient with necrobiosis lipoidica. Weronika Buczyńska, Agnieszka Popow, Julia Nowowiejska, Anna Baran, Iwona Flisiak. Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2021, 108, 407–413
  5. Marita Wysocka, Aleksandra Dąbrowska-Kisielewicz, Marta Dziewicka, Maciej Cechowski, dr hab. n. med. Anna Baran, prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak. Zespół Sezary’ego współwystępujący z rakiem płaskonabłonkowym typu bowenoidalnego. Dermatologia po dyplomie. 2022

   

   

  Nagroda za zajęcie I miejsca w Rankingu Studenckich Kół Naukowych za rok akademicki 2018/2019 w kategorii "Interdyscyplinarna"

  Konferencja Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry:

  Nagrody:

  1. I miejsce - sesja w języku polskim, prace oryginalne CZY MASKNE TO ISTOTNY DERMATOLOGICZNY PROBLEM? WPŁYW ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ NA STAN SKÓRY TWARZY - BADANIE ANKIETOWE. Prezentująca: Izabela Malczyńska, Autorzy: Izabela Malczyńska, Gabriela Krych, Anna Baran, Iwona Flisiak
  2. II miejsce - sesja przypadki kliniczne w języku polskim, Nietypowe współwystępowanie wielopostaciowych osutek świetlnych i liszaja płaskiego wysiewnego u pacjentki z obumieraniem tłuszczowatym - opis przypadku. 

  Prezentująca: Weronika Buczyńska, Autorzy: Weronika Buczyńska, Agnieszka Popow, Julia Nowowiejska, Anna Baran, Iwona Flisiak

  1. II miejsce - Sesja w języku polskim, prace oryginalne, Jak środki do dezynfekcji wpływają na skórę rąk w czasie pandemii COVID-19? Wstępne dane z badania ankietowego. (Tytuł z abstraktu: How do disinfectants affect the skin of the hands during COVID-19 pandemic? Preliminary data from a questionnaire based survey.) Prezentująca: Agnieszka Polecka, autorzy: Agnieszka Polecka, Natalia Owsianko, Anna Baran, Iwona Flisiak

   

  Wyróżnienia:

  1. Przypadki kliniczne w języku polskim. Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry o charakterze rumienia wielopostaciowego po zastosowaniu lakieru do włosów – opis przypadku. (Erythema multiforme-like allergic contact dermatitis after hairspray application – a case report.)

  Prezentująca: Agata Karny, Autorzy: Agata Karny, Miłosz Nesterowicz, Julita Anna Krahel, Anna Baran, Iwona Flisiak

  1. Prace oryginalne w języku angielskim. Survey study on patients and doctors satisfaction with telemedicine in Poland.

  Prezentująca: Anna Stepaniuk, autorzy: Anna Stepaniuk, Cezary Pawlukianiec, Magdalena Krawiel, Anna Baran, Iwona Flisiak

  1. Statuetka Kierownika Kliniki i Katedry Dermatologicznej WUM Pani Prof. Lidii Rudnickiej Survey study on patients and doctors satisfaction with telemedicine in Poland.

  Prezentująca: Anna Stepaniuk, autorzy: Anna Stepaniuk, Cezary Pawlukianiec, Magdalena Krawiel, Anna Baran, Iwona Flisiak

   

  Prezentowane prace:

  1. Sesja w języku angielskim. URTICARIA - A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 137 PATIENTS.

  Prezentujący: Bartosz Pomichter, autorzy - Bartosz Pomichter, Anna Stepaniuk, Aleksandra Morawska, Jowita Gursztyn, Anna Baran, Iwona Flisiak

   

  1. Sesja w języku angielskim. Disseminated herpes zoster in progress of lymphoproliferative disease.

  Prezentujący Maciej Cechowski, autorzy: Maciej Cechowski, Marita Wysocka, dr. hab. n. med. Anna Baran, dr. hab. n. med. Iwona Flisiak

   

  Konferencja „Actual problems of modern medicine and pharmacy”,  Mińsk 14-16.04.2021:

  Nagrody:

  1. I miejsce THE IMPACT OF DISINFECTION IN THE COVID-19 PANDEMIC ON THE QUALITY OF LIFE AND CONDITION OF THE SKIN OF HANDS IN PATIENTS WITH HAND SKIN DERMATOSES.

   Prezentująca - Agnieszka Polecka, autorzy: Agnieszka Polecka, Natalia Owsianko

  1. II miejsce HOW IS THE USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) AFFECTING OUR FACIAL SKIN? A SURVEY STUDY.

  Prezentująca: Gabriela Krych, Autorzy: Gabriela Krych, Izabela Malczyńska

  1. II miejsce A NINE-YEAR RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PATIENTS WITH ALOPECIA

  Prezentująca: Magdalena Krawiel, autorzy: Anna Stepaniuk, Aleksandra Kamińska, Julia Nowowiejska

  Prezentowane prace:

  1. Dermatology. IS HAIRSPRAY DANGEROUS? A CASE REPORT. Autorzy: Agata Karny, Miłosz Nesterowicz
  2. Dermatology. THE FIVE YEARS RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF URTICARIA. Autorzy: Jowita Gursztyn, Anna Stepaniuk, Aleksandra Morawska, Bartosz Pomichter
  3. Dermatology. A DISSEMINATED ZOSTER IN THE COURSE OF NEWLY DIAGNOSED LIMPHOPROLIFERATIVE DISEASE. Autorzy - Maciej Cechowski, Marita Wysocka, Anna Baran, Iwona Flisiak
  4. Dermatology. SURVEY STUDY ON PATIENTS AND DOCTORS ATTITUDE TOWARDS THE DEVELOPMENT OF TELEDERMATOLOGY AND TELECARE IN POLAND Anna Stepaniuk, Magdalena Krawiel, Cezary Pawlukianiec

   

  Konferencja 15th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists (BIMC), Białystok, 21-22.05.2021:

  Nagrody:

  1. II miejsce Case Reports III Atypical clinical form of allergic contact dermatitis due to hairspray.

  Prezentująca: Agata Karny, autorzy: Agata Karny, Miłosz Nesterowicz

  1. I miejsce Case Reports I  Atypical case of coexistence polymorphous light eruptions and eruptive lichen planus in a patient with necrobiosis lipoidica.

  Prezentująca: Agnieszka Popow, autorzy: Agnieszka Popow, Weronika Buczyńska

  1. I miejsce Interdyscyplinary II, IS MASKNE A NEW DERMATOLOGICAL SIDE EFFECT OF THE SARS-COV-2 PANDEMIC? A SURVEY STUDY ON THE IMPACT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT ON THE FACIAL SKIN.

  Prezentująca: Gabriela Krych, Autorzy: Gabriela Krych, Izabela Malczyńska, Anna Baran, Iwona Flisiak

  1. II miejsce CASE REPORTS 1 Coincidence of disseminated zoster and lymphoproliferative disease

  Prezentująca: Marta Dziewicka, autorzy: Marta Dziewicka, Maciej Cechowski, Marita Wysocka, Anna Baran, Iwona Flisiak

  Prezentowane prace:

  1. THE IMPACT OF DISINFECTION IN THE COVID-19 PANDEMIC ON THE QUALITY OF LIFE AND CONDITION OF THE SKIN OF HANDS IN PATIENTS WITH HAND SKIN DERMATOSES.

  Prezentująca - Natalia Owsianko, Autorzy - Natalia Owsianko, Agnieszka Polecka

  1. FROM A SIMPLE DISEASE TO A LIFE THREATENING CONDITION - A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PATIENTS HOSPITALIZED FOR URTICARIA. Prezentująca - Aleksandra Morawska; autorzy - Aleksandra Morawska, Bartosz Pomichter, Anna Stepaniuk, Jowita Gursztyn
  2. To call or not to call? A survey study answering questions regarding patients

  and doctors attitude towards telemedicine.

  Prezentująca: Anna Stepaniuk, autorzy: Anna Stepaniuk, Cezary Pawlukianiec, Magdalena Krawiel

   

  8. Publikacje i komunikaty zjazdowe:

  Ostatnie publikacje w czasopismach specjalistycznych

   

  - Julia Nowowiejska, Pałdyna Magdalena, Baran Anna, Flisiak Iwona: Ocena wiedy studentów na temat czerniaka i nawyków związanych z ochroną przeciwsłoneczną. Przegląd Dermatologiczny 2019, 106, 159-172.

   

  - Julia Nowowiejska, Monika Emilia Król, Paulina Dłużniewska, Magdalena Olszyńska, Anna Baran, Iwona Flisiak. Świerzb - nadal aktualny problem medyczny i społeczny. Analiza retrospektywna 193 przypadków. Przegląd Epidemiologiczny, 2019 : 73, 1, s. 19-29

   

  - Julia Nowowiejska, Ewelina Brzozowska, Marta Lewoc, Anna Baran, Iwona Flisiak. Twardzina organiczona: analiza retrospektywna siedemdziesięciu przypadków. Dermatologia Estetyczna 2019 : 21, 1, s. 9-17

   

  - Magdalena Pałdyna, Marta Lewoc, Paulina Dłużniewska, Julia Nowowiejska, Anna Baran, Iwona Flisiak. Zakażenia grzybicze skóry u dorosłych - retrospektywna analiza epidemiologiczna i kliniczna. Dermatologia Estetyczna, 2018 : 20, 1, s. 11-21

   

  -Julia Nowowiejska, Anna Baran, Iwona Flisiak. Ziarniniak grzybiasty folikulotropowy współistniejący z guzem neuroendokrynnym trzustki. Przegląd Dermatologiczny, 2018 : 105, 6, s. 746-752

   

  - Magdalena Świstak, Julia Nowowiejska, Anna Baran, Iwona Flisiak.Interdyscyplinarne aspekty zespołu Wernera - opis przypadku. Forum Dermatologicum, 2017 : 3, 1, s. 12-15

  - Julia Nowowiejska, Magdalena Świstak, Anna Baran, Iwona Flisiak: Ziarniniak grzybiasty o dramatycznym przebiegu u pacjenta z piodermią zgorzelinową w wywiadzie - opis przypadku. Przegląd Dermatologiczny 2017, 104, 5, 544-554.

  - Julia Nowowiejska, Magdalena Pałdyna, Anna Baran, Iwona Flisiak: Ziarniniak obrączkowaty - retrospektywna analiza pacjentów. Dermatologia po Dyplomie 2017, 8, 6, 33-39.

  - Magdalena Pałdyna, Julia Nowowiejska, Anna Baran, Iwona Flisiak: Zakażenia grzybicze skóry u dzieci - retrospektywna charakterystyka kliniczna i epidemiologiczna. Dermatologia Dziecięca 2017, 7, 2, 76-83.

  - Anna Baran, Magdalena Świstak, Julia Nowowiejska, Iwona Flisiak: Półpasiec - analiza 85 pacjentów. Dermatologia Estetyczna 2016, 6 (107), 320-330.

  - Magdalena Świstak, Julia Nowowiejska, Anna Baran Iwona Flisiak: Interdyscyplinarne aspekty Zespołu Wernera. Forum Dermatologicum 2017, 3, 1, 12-15.

   

  Wybrane ostatnie komunikaty zjazdowe

   

  - Magdalena Pałdyna, Julia Nowowiejska, Anna Baran, Iwona Flisiak.: Assessment of knowledge about melanoma and behavior associated with exposure to uv among students. Forum Dermatologicum, 2018 : 4, 1, s. 53 - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Interdyscypilnarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych", Warszawa, 3.03.2018.

   

  - Marta Lewoc, Paulina Dłużniewska, Olivia Jakubowicz, Paulina Mierzejewska, Anna Baran, Iwona Flisiak: Sexually transmitted infections - should we pay more attention to them? Survey concernin knowledge, awarness, risk and preventive behaviors among medical and non-medical students of Białystok.W: JUVENES PRO MEDICINA, Łódź, Poland, 24-25 May 2019.

   

  - Marta Lewoc, Julia Nowowiejska: Lupus tumidus - a rare, underrated subtype of ccle. Report of two cases. W: 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18TH may 2019.

   

  - Wiktor Orlof, Paulina Kossakowska, Anna Stepaniuk, Julia Nowowiejska: Discoid lupus erythematosus - a retrospective analysis of 52 patients. Forum Dermatologicum, 2019 : 5, 1, s. 18,  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych". Warszawa, 23 lutego 2019 r.

   

  - Paulina Dłużniewska, Marta Lewoc, Olivia Jakubowicz, Paulina Mierzejewska: Are students of the Medical University of B ialystok better informed about sexually transmitted infections than non-medical students from Bialystok? - a questionnaire study. W: 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18TH may 2019.

   

  - Paulina Kossakowska, Wiktor Orlof, Anna Stepaniuk, Julia Nowowiejska: A retrospective analysis of patients hospitalized with discoid lupus erythematosus. W: 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18TH may 2019.

   

  - Julia Nowowiejska, Magdalena Świstak, Anna Baran, Iwona Flisiak: Czerniak - czy możne dotyczyć także mnie?. Zjazd Sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 26 - 28 października 2017.

   

  - Magdalena Pałdyna, Julia Nowowiejska, Anna Baran, Iwona Flisiak: Epidemiologia oraz charakterystyka kliniczna zakażeń grzybiczych skóry w populacji dziecięcej w materiale Kliniki Dermatologii i Wenerologii UMB. Zjazd Sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 26 - 28 października 2017.

   

  - Julia Nowowiejska, Magdalena Świstak: Interdisciplinary aspects of Werner's Syndrome. 12th Białystok International Medical Congress for Young Scientits, 20-22.04.17, Białystok.

   

  - Magdalena Świstak, Julia Nowowiejska: Fungal infections of the skin in the pediatric population - a retrospective analysis of patients hospitalized in the Department of Dermatology and Venereology of Medical University of Białystok. 12th Białystok International Medical Congress for Young Scientits, 20-22.017, Białystok.

   

  - Magdalena Świstak, Paulina Dłużniewska, Marta Lewoc, Julia Nowowiejska: Cutaneous fungal infections in adults - a retrospective analysis of patients hospitalized in the Department of Dermatology and Venereology of Medical University of Białystok. 12th Białystok International Medical Congress for Young Scientits, 20-22.04.17, Białystok.

   

  - Magdalena Świstak, Julia Nowowiejska: Melanoma - could it also affect me?. 12th Białystok International Medical Congress for Young Scientits, 20-22.04.17, Białystok.

   

  - .Julia Nowowiejska, Monika Emilia Król, Magdalena Świstak: Granuloma annulare - skin disease with lots of unknown. A retrospective analysis of patients hospitalized in the Department of Dermatology and Venereology UMB in 2006-2016. 12th Białystok International Medical Congress for Young Scientits, 20-22.04.17, Białystok.

   

  - Julia Nowowiejska, Magdalena Świstak: Melanoma - do we know what it actually is?. 13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientits, 11-14.05.17, Warszawa.

   

  - Magdalena Świstak, Julia Nowowiejska: Interdyscyplinarne aspekty zespołu Wernera. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych, 25.02.17, Warszawa.

   

  - Julia Nowowiejska, Magdalena Świstak: Ziarniniak grzybiasty o dramatycznym przebiegu u pacjenta z wywiadem piodermii zgorzelinowej. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych, 25.02.17, Warszawa.

   

  - Magdalena Świstak, Julia Nowowiejska, Katarzyna Bielska, Iwona Flisiak, Anna Baran: Półpasiec - interdyscyplinarne aspekty choroby. Analiza retrospektywna. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych, 25.02.17, Warszawa.

   

  - Ewelina Mironiuk, Katarzyna Bielska, Kinga Krasuska: An interdisciplinary case of a patient with graft versus host disease. 12th Białystok International Medical Congress for Young Scientits, 20-22.04.17, Białystok.

   

  - Katarzyna Bielska, Ewelina Mironiuk, Kinga Krasuska, Magda Marek-Safiejko, Anna Baran, Iwona Flisiak: Manifestacje skórne w przebiegu przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych, 25.02.17, Warszawa.

   

   

  9. Inne osiągnięcia:

   

  • I miejsce w Rankingu Studenckich Kół Naukowych UMB za rok akademicki 2017/2018 w kategorii interdyscyplinarnej

  • I Nagroda na LXXIII International scientific and practical conference for students and young scientists "Actual problems of modern medicine and pharmacy 2019" Mińsk, Białoruś za pracę badwczą: What do students from Bialystok universities know about sexually transmitted infections?" Autorzy: Olivia Jakubowicz, Marta Lewoc

    

  • III Nagroda na LXXIII International scientific and practical conference for students and young scientists "Actual problems of modern medicine and pharmacy 2019" Mińsk, Białoruś za pracę kazuistyczną: A classic form of Kaposi's sarcoma with an atypical clinical-epidemiological background." Autorzy: Krawiel Magdalena,Treblińska Magda

   

  • III miejsce na 13th BIMC za pracę „Scabies - still actual problem”. Julia Nowowiejska, Monika Emilia Król, Paulina Dłużniewska, Magdalena Olszyńska

   

  • III miejsce na 13th BIMC za pracę „Localized scleroderma- a retrospective analysis of 70 patients”. Julia Nowowiejska, Ewelina Brzozowska, Marta Lewoc

   

  • I miejsce na 13th BIMC za przypadek „Causes and consquences of the delayed diagnosis of the metastases of laryngeal cancer treated as actinomycosis”. Julia Nowowiejska, Monika Emilia Król

   

  • III miejsce na Międzynarodowej Konferencji Studenckiej w Mińsku „Actual problems of modern medicine and pharmacy 2018” za pracę „Could erythema nodosum be a sign of systemic disease? - a retrospective analysis” Paulina Dłużniewska, Katarzyna Bielska, Ewelina Mironiuk

   

  • II miejsce na Międzynarodowej Konferencji Studenckiej w Mińsku „Actual problems of modern medicine and pharmacy 2018" za pracę „Localized scleroderma - what we still do not know about it? A retrospective analysis of 70 patients.” Marta Lewoc, Julia Nowowiejska, Ewelina Brzozowska

  • II miejsce na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych w Warszawie za pracę „Ziarniniak obrączkowaty- choroba nadal enigmatyczna. Analiza retrospektywna pacjentów”. Julia Nowowiejska, Monika Emilia Król, Magdalena Pałdyna

  • II miejsce w rankingu SKN w kategorii interdyscyplinarnej 2015/2016

   

  • Nagroda Redaktora Naczelnego Przeglądu Dermatologicznego za prezentację przypadku: „Ziarniniak grzybiasty o dramatycznym przebiegu u pacjenta z wywiadem piodermii zgorzelinowej” - Julia Nowowiejska, Magdalena Świstak, Anna Baran, Iwona Flisiak, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych, 25.02.17, Warszawa

   

  • II miejsce za prezentację przypadku:Interdyscyplinarne aspekty zespołu Wernera“ - Magdalena Świstak, Julia Nowowiejska, Anna Baran, Iwona Flisiak, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych, 25.02.17, Warszawa

   

  • Honorary distinction: „Granuloma annulare - skin disease with lots of unknown. A retrospective analysis of patients hospitalized in the Department of Dermatology and Venereology UMB in 2006-2016”- Julia Nowowiejska, Monika Emilia Król, Magdalena Świstak, 12th Białystok International Medical Congress for Young Scientits, 20-22.04.17, Białystok

   

  • II nagroda: „Cutaneous fungal infections in adults - a retrospective analysis of patients hospitalized in the Department of Dermatology and Venereology of Medical University of Białystok”- Magdalena Świstak, Paulina Dłużniewska, Marta Lewoc, Julia Nowowiejska, 12th Białystok International Medical Congress for Young Scientits, 20-22.04.17, Białystok