• 30.06.2017 Zakład Diagnostyki Biochemicznej

  Nauka

   

   

   

  Działalność naukowa:

   

   

   

   

  • Biochemiczna identyfikacja, aktywność oraz ocena diagnostycznej przydatności niektórych cytokin (SCF, IL-3, IL-6, GM-CSF, G-CSF, M-CSF), enzymów (MMP-2, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2, ADH, ALDH, MPO) oraz wskaźników nadużywania etanolu (CDT, SA)
  • od czasu powołania Zakładu w roku 1984 opublikowano 343  prac naukowych, z których  159 było rejestrowabych w Current Contents o sumarycznym IF= 254,982
  • pracownicy zaprezentowali  258  doniesień na kongresach, zjazdach i sympozjach międzynarodowych i krajowych
  • w latach 1984 - 2013 w Zakładzie powstało 180  prac magisterskich, wykonano 29  prac doktorskich i 5 prac habilitacyjnych oraz 3 osoby otrzymały tytuł profesora

   

   

   

   

  Stosowane techniki badawcze:

   

   

  • Atomowa Absorpcja (AAS)
  • Radioimmunologia (RIA)
  • ELISA
  • Immunochemia
  • Chemiluminescencja
  • Spektrofluorymetria
  • Elektroforeza
  • Techniki pomiaru jonoselektywnego
  • Metody biochemiczne (kolorymetria)
  • Metody kinetycznego pomiaru aktywności enzymów

   

  Publikacje

   

  • Orywal K., Szmitkowski M.

      Alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase in malignant neoplasms.

     Clinical and Experimental Medicine 2017, 17, 2, 131-139. IF=2,919

  • Gudowska M., Gruszewska E., Panasiuk A., Cylwik B., Świderska M., Flisiak R., Szmitkowski M., Chrostek L.

      Changed profile of serum trasferrin isoforms in liver diseases. Clinical Laboratory 2017, 63, 2, 349-354. IF=0,840

  •  Jelski W.,  Łaniewska-Duna M.,j,  Orywal K.,  Kochanowicz J.,  Rutkowski R., Szmitkowski M.

       The diagnostic value of alcohol dehydrogenase (ADH) isoenzymes and aldehyde dehydrogenase (ALDH) measurement in the sera of patients with

       brain tumor. Archives of Medical Science 2017, 13, 2, 346-352. IF=1,969

  •  Gruszewska E.,  Cylwik B.,  Gudowska M.,  Kędra B.,  Szmitkowski M.,  Chrostek L.

       Changes in transferrin isoforms in pancreatic cancer. Annals of Clinical and Laboratory Science. 2016, 46, 3, 286-290.

       IF=0,727

       The diagnostic power of direct carbohydrate-deficient transferrin immunoassay in alcoholics. Absolute or relative values? Alcohol 2012, 46, 69-73. IF=2,423. 

  • Chrostek L., Cylwik B., Gruszewska E., Panasiuk A., Szmitkowski M.

       N-latex CDT results in liver diseases. Alcohol and Alcoholism 2012, 47, 428-432. IF=1,956

  • Łukaszewicz-Zając M., Mroczko B., Kozłowski M., Nikliński J., Laudański J., Szmitkowski M.    

      Higher importance of interleukin 6 than classic tumor markers (carcinoembryonic antygen and squamous cell cancer antigen) in the diagnosis of esophageal 

       cancer patients.  Diseases of the Esophagus 2012, 25, 242-249. IF=1,642

  • Łukaszewicz-Zając M., Mroczko B., Kozłowski M., Nikliński J., Laudański J., Siewko M., Szmitkowski M.

      Comparative evaluation of serum c-reactive protein (CRP) levels in the different histological subtypes of esophageal cancer (squamous cell      

      carcinoma and  adenocarcinoma of esophagus). J.Clin.Lab.Analysis 2012, 26, 73-81. IF=1,031