• 29.01.2014 Zakład Diagnostyki Biochemicznej

    Dydaktyka

    Kształcenie podyplomowe:

    Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski jest pełnomocnikiem J.M. Rektora ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych. W zakładzie znajduje się biuro pełnomocnika odpowiedzialne za organizację i przebieg wszystkich specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych.